Debata online „Pracownicy z Ukrainy – nowi obywatele czy chwilowi mieszkańcy”

Debata online „Pracownicy z Ukrainy – nowi obywatele czy chwilowi mieszkańcy”

Andrzej Drozd, Wiceprezes PUIG, wziął udział w corocznej debacie pt. „Pracownicy z Ukrainy – nowi obywatele czy chwilowi mieszkańcy”, która została zorganizowana przez Instytut Bronisława Komorowskiego oraz Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego. Wydarzenie odbyło się 17 listopada w trybie online. Udział w debacie wzięli Pan Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawcy RP, Pan Wojciech Warski, Prezes Zarządu Softex Data S.A. oraz z ramienia mediów Pani Olena Babakowa.

W ramach dyskusji zostały omówione kwestie stanu obecnego udziału obywateli Ukrainy w polskim rynku pracy, zwłaszcza w okresie pandemii oraz konkurencyjność polskiego rynku dla cudzoziemców w porównaniu do rynków innych krajów, np. Niemiec. Dodatkowo przeanalizowano punkt widzenia na zjawisko migracji zarobkowej władz Ukrainy pod względem dopływu waluty, odpływu siły roboczej oraz zagrożenia demograficznego.