FLESZ

Tarcza antykryzysowa 4.0

Tarcza antykryzysowa 4.0

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z m.in. KPRM, MAP, MF, MRPiPS, MSWiA, BGK, UOKiK, UKNF, ZUS i UZP przygotowało kolejny pakietowy projekt ustawy, który złoży się na tarczę antykryzysową. Celem tej ustawy jest obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i...

Ukraińska platforma sourcingowa dla importerów i eksporterów

Ukraińska platforma sourcingowa dla importerów i eksporterów

Ukraińska organizacja państwowa "Biuro promocji eksportu Ukrainy" uruchomiła platformę sourcingową celem wsparcia ukraińskich producentów i importerów z zagranicy. Zamówić usługę sourcingową można poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie platformy...

MSZ: nowa zakładka dot. projektów i przetargów międzynarodowych

MSZ: nowa zakładka dot. projektów i przetargów międzynarodowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło na swoim portalu nową zakładkę, która dotyczy projektów i przetargów międzynarodowych. Na stronie zebrane są informacje o szerokiej ofercie projektowej organizacji międzynarodowych i międzynarodowych instytucji finansowych,...

Zastrzeżenia odnośnie wjazdu na terytorium Ukrainy

Zastrzeżenia odnośnie wjazdu na terytorium Ukrainy

W świetle obecnie obowiązujących na Ukrainie przepisów prawo przekroczenia granicy państwowej Ukrainy na wjazd jest przewidziane wyłącznie dla określonych kategorii osób. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Ukrainy nr 287-p z 14 marca 2020 r. (z późn. zm.) są to:...

Wytyczne dla nowej normalności

Wytyczne dla nowej normalności

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla w sumie ok. 40 branż, których funkcjonowanie zamrożono w związku z pandemią koronawirusa. Na ten moment już dostępne wytyczne dla następujących...

Wznowienie szerokiej współpracy między Polską a Ukrainą

Wznowienie szerokiej współpracy między Polską a Ukrainą

1 czerwca br. odbyło się spotkanie Wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy Wasyla Bodnara z Ambasadorem RP w Ukrainie Bartoszem Cichockim. Podczas spotkania został poruszony szereg ważnych kwestii, w tym dalsze prace nad przywróceniem regularnego połączenia...

Kolejny etap powrotu do normalności w Ukrainie

Kolejny etap powrotu do normalności w Ukrainie

Od 1 czerwca w Ukrainie rozpoczyna się kolejny etap zniesienie ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa. Otwiera się m.in. siłownie i baseny oraz umożliwia się przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w grupach do 10 osób (np. szkoły nauki jazdy lub kursy językowe)....

MR: Komentarz do danych GUS nt. inflacji w maju oraz PKB w I kw. 2020 r.

MR: Komentarz do danych GUS nt. inflacji w maju oraz PKB w I kw. 2020 r.

Wg szybkiego szacunku GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w maju 2020 r. wzrosły o 2,9 proc. wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r. W maju br. (w ujęciu rocznym) największy wpływ na obniżenie dynamiki cen miały spadające kolejny miesiąc z rzędu ceny paliw...

GUS: PKB, ceny towarów i usług oraz dochody gospodarstw domowych

GUS: PKB, ceny towarów i usług oraz dochody gospodarstw domowych

1. Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2020 r. był realnie wyższy o 2,0% rok do roku, wobec 4,8% w analogicznym kwartale 2019 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego). 2. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego...

Kolejny etap odmrażania gospodarki i powrotu do normalności

Kolejny etap odmrażania gospodarki i powrotu do normalności

Od 30 maja rozpoczyna się czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od tego momentu zostaje uchylony obowiązek zasłaniania nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem zachowania 2 metrowego odstępu od innych. Maseczki będą jednak...