FLESZ

Ukraiński rządowy program stymulowania rozwoju gospodarczego

Ukraiński rządowy program stymulowania rozwoju gospodarczego

27 maja, podczas spotkania Gabinetu Ministrów Ukrainy, przedstawiono państwowy program stymulowania gospodarki w celu przezwyciężenia negatywnych konsekwencji wywołanych epidemią koronawirusa. Celem programu jest wdrożenie kompleksowego systemu działań na rzecz...

W 2019 r. Ukraińcy otrzymali 900 tys. polskich wiz

W 2019 r. Ukraińcy otrzymali 900 tys. polskich wiz

W 2019 r. konsulaty RP w Ukrainie wydali obywatelom tego kraju łącznie prawie 900 tys. wiz, w tym 895780 wiz typu D (wiza krajowa) oraz 3825 wiz typu C (wiza Schengen). Jest to o ponad 20 tys. więcej niż rok wcześniej. Źródło: dane.gov.pl

Możliwość złożenia wniosków wizowych w trybie korespondencyjnym

Możliwość złożenia wniosków wizowych w trybie korespondencyjnym

Od 21 maja Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych w Ukrainie uruchomiły możliwość złożenia wniosków wizowych w trybie korespondencyjnym. Możliwość dotyczy osób, które dokonali przedpłaty za usługę PPWW przed 12 marca włącznie, na podstawie której otrzymali  datę...

Polsko-ukraińskie konsultacje gospodarcze

Polsko-ukraińskie konsultacje gospodarcze

21 maja odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje gospodarcze na szczeblu dyrektorów departamentów odpowiednich ministerstw obu państw. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Udział w rozmowie po stronie polskiej wziął Jan Pawelec, Dyrektor Departamentu Handlu...

Nowy program pomocy MFW dla Ukrainy

Nowy program pomocy MFW dla Ukrainy

Przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Ukrainy osiągnęli porozumienie dotyczące nowego 18-miesięcznego programu pomocy stand-by o wartości 5 miliardów USD. Program ma zapewnić odpowiedni bilans płatniczy i wesprzeć budżet państwa w celu ograniczenia...

Wznowienie pracy przejścia granicznego Szeginie-Medyka

Wznowienie pracy przejścia granicznego Szeginie-Medyka

Na przejściu granicznym w Medyce wznowiono odprawy graniczne. Granicę mogą tam przekraczać podróżni tylko w ruchu pieszym. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przywrócono funkcjonowanie przejścia pieszego w Medyce. Aktualnie jest to jedyne przejście na...

Wyniki badań wśród migrantów zarobkowych z Ukrainy

Wyniki badań wśród migrantów zarobkowych z Ukrainy

Większość ukraińskich migrantów zarobkowych nie wraca do Polski do pracy z powodu kwarantanny pokazują dane ankiety. Odbycie obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny w Polsce jest jednym z głównych powodów, które utrudniają ukraińskim pracownikom przyjazd do pracy w...