Emerging Cities: Bydgoszcz w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej

Emerging Cities: Bydgoszcz w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej

Rewolucja przemysłowa nie jest już samą koncepcją lecz rzeczywistością. Bydgoszcz to miasto należące do grona miast wschodzących, tzw. „emerging cities”. To miasto, które dzięki spójnej i przemyślanej strategii rozwoju, umiejętności oceny swoich mocnych stron oraz aktywności ukierunkowanej na integrowanie świata biznesu, nauki i administracji zyskuje w oczach inwestorów oraz lokalnych przedsiębiorców.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zaprasza na konferencję „Emerging Cities: Bydgoszcz w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej”, która będzie okazją do szerokiej dyskusji wokół zjawiska transformacji technologicznej i wyzwań, które są z nią związane. Konferencja odbędzie się 21 listopada 2019 r. w Hotelu Słoneczny Młyn, ul. Jagiellońska 96, w Bydgoszczy.

Konferencja ma na celu pomóc wszystkim zainteresowanym stronom zaangażowanym w proces transformacji technologicznej w znalezieniu lepszych rozwiązań sprzyjających rozwojowi biznesu i społeczeństwa w miastach „rozwijających się”.

Jakie wyzwania czekają firmy i miasta w dobie rewolucji przemysłowej 4.0? Automatyzacja, rynek pracowników, work-life balance – to tylko niektóre elementy.

AGENDA KONFERENCJI

Konferencja prowadzona będzie w języku polskim i angielskim.

Organizator: Poland Today International

Bezpłatna rejestracja na konferencję