FRACHT 2019

FRACHT 2019

W dniach 2-3 kwietnia 2019 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku po raz siódmy odbędzie się Forum Transportu Intermodalnego FRACHT – największe i najważniejsze wydarzenie branży TSL w Polsce.

FRACHT ma swoją renomę i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Współorganizatorem tegorocznej edycji Forum jest Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza. Oznacza to, że współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy będzie wiodącym tematem FORUM, które stanie się także okazją do bilateralnych spotkań przedsiębiorców reprezentujących business obu krajów.

Podczas każdej z poprzednich edycji Forum eksperci, przedstawiciele Parlamentu, rządu oraz władz samorządowych musieli zmierzyć się z postulatami przedsiębiorców oczekujących wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, które ich zdaniem przyczyniają się do wzrostu przewozów intermodalnych w naszym kraju. Następuje zauważalny wzrost przewozów intermodalnych, lecz nie w stopniu satysfakcjonującym operatorów branży logistycznej. Rodzi to potrzebę i konieczność oceny dotychczasowych rozwiązań oraz próbę wprowadzenia dalszych usprawnień.

Forum FRACHT to miejsce, w którym spotykają się najważniejsi „gracze” w tym biznesie, a także okazja do nawiązywania nowych kontaktów i relacji gospodarczych. Tegoroczna edycja zmierza w kierunku dalszego umiędzynarodowienia Forum, czego najlepszym dowodem będzie udział w tegorocznej edycji gości z Ukrainy. Organizatorzy konferencji wystosowali m.in. zaproszenia szefów resortów infrastruktury i resortów gospodarczych obu krajów oraz gubernatorów Obwodów Odeskiego i Lwowskiego. Towarzyszyć im będą przedstawiciele Ukraińskich Kolei, oraz przedsiębiorcy z branży Transport – Spedycja – Logistyka z Obwodu Odeskiego i Lwowskiego. Zaproszenia wystosowane zostały również do Ambasadorów Republiki Kazachstanu, Republiki Azerbejdżanu i Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamiarem organizatorów Forum FRACHT 2019 jest stworzenie w kuluarach AmberExpo szerszej niż dotychczas oprawy informacyjno-marketingowej wydarzenia. Do dyspozycji gości Forum będą w tym roku stoiska firmowe oraz sale do prowadzenia rozmów B2B. W ramach wydarzenia odbędzie się misja gospodarcza sektora małych i średnich przedsiębiorstw z Ukrainy zainteresowanych współpracą z firmami Województwa Pomorskiego. Program konferencji został tak przygotowany, aby umożliwić nawiązywanie relacji bez konieczności rezygnacji z uczestnictwa w debatach. Tak jak w roku ubiegłym, dwudniowym obradom Forum towarzyszyć będzie wieczorna Gala, podczas której wręczone zostaną statuetki Liderów Transportu Intermodalnego.

Organizatorzy VII edycji Forum Fracht są zainteresowani udziałem jak najszerszej reprezentacji branży TSL, jak również ich partnerów zlecających dokonywanie przewozów. Nowością tegorocznego spotkania będzie przyjęcie stanowiska, które będzie skierowane do Rządu, Parlamentu i Samorządów Wojewódzkich, a jego celem będzie wskazanie podjęcia działań niezbędnych do szybszego wzrostu przewozów intermodalnych, tak by osiągnąć wskaźniki porównywalne z Europą Zachodnią. Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych jest „Partnerem Merytorycznym” Forum i będzie reprezentowane w kluczowych panelach dyskusyjnych. W trakcie Gali Leaderów Transportu Intermodalnego zostanie także wręczona statuetka w kategorii „Przewoźnik Drogowy”.

Więcej informacji dostępne jest na stronie www.forum-fracht.pl Również na tej stronie można dokonać rejestracji uczestnika.