FRACHT 2022 już 8-9 czerwca

FRACHT 2022 już 8-9 czerwca

X jubileuszowa edycja Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2022 organizowana jest w szczególnych okolicznościach. Nikt nie spodziewał się napaści militarnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Trwająca od wielu już dni wojna powoduje nie tylko ofiary w ludziach, śmierć i cierpienie, ale także burzy dotychczasowy porządek w międzynarodowych kooperacjach produkcyjnych i niszczy mozolnie zbudowane logistyczne łańcuchy dostaw.

Nie sposób rozmawiając o gospodarce światowej, logistyce i transporcie, Europejskich, Azjatyckich i Euro-Azjatyckich korytarzach transportowych zapomnieć o skutkach tej barbarzyńskiej wojny i piętnie jakie wywiera ona na przemyśle, rolnictwie i infrastrukturze transportowej Ukrainy, która stawała się ważnym partnerem handlowym i uczestnikiem międzynarodowych szlaków komunikacyjnych.

Podczas każdej z poprzednich dziewięciu edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT eksperci, przedstawiciele Parlamentu, rządu oraz władz samorządowych mierzyli się z postulatami przedsiębiorców oczekujących wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, które ich zdaniem przyczyniają się do wzrostu przewozów intermodalnych w naszym kraju. W dzisiejszej rzeczywistości konfliktu zbrojnego w Ukrainie oczekiwania wzrastają, zwłaszcza polscy producenci oczekują zdecydowanego wsparcia przy odbudowie i tworzeniu nowych więzi gospodarczych.

Polskim przedsiębiorcom przyjdzie zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami wywołanymi przez działania wojenne w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję i Białoruś przez Państwa Wolnego Świata. Dotychczasowe problemy związane ze wzrostem wolumenu przewozów towarowych w relacjach Azja – Europa – Azja, ograniczeniami w przepustowości dotychczas eksploatowanych szlaków komunikacyjnych i terminali, rosnącą konkurencją oraz trwającą przez ostatnie dwa lata pandemią Covid-19 były łatwiejsze do rozwiązania w porównaniu z obecną destabilizacją rynku międzynarodowych przewozów i przerwaniem łańcuchów dostaw. Przyjęte wcześniej strategie transportowe i łańcuchy logistyczne muszą zostać poddane ponownej analizie i weryfikacji.

Organizatorzy X edycji Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód (ENEIA)
i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) w tej wyjątkowo trudnej sytuacji wnoszą pod debatę zagadnienia niezwykle istotne dla współczesnej nam rzeczywistości, mające niewątpliwie duży wpływ na stabilny rozwój gospodarczy naszego regionu i powodzenie działań produkcyjnych i handlowych polskich przedsiębiorców.

Rosnące od lat zainteresowanie Forum Fracht to efekt starannie dobieranej tematyki, obecności osób odpowiedzialnych i zaangażowanych w wytyczanie strategicznych działań na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, sukcesów takich jak zrealizowane inwestycje usuwające tzw. „wąskie gardła” w infrastrukturze transportowej czy też wprowadzenie do prawodawstwa przepisów ułatwiających działanie przedsiębiorców branży logistycznej postulowanych przez uczestników Forum. Organizatorzy są przekonani, że i tym razem forum sprosta oczekiwaniom ich i uczestników.

Zapraszamy do odwiedzenia
strony www dedykowanej FORUM FRACHT 2022!
REJESTRACJI na konferencję