DZIAŁANIA FINANSOWANE W UKRAINIE

1.1. Poprzez Fundację Charytatywną Polsko -Ukraińskiego Partnerstwa.

• Do jednostek wojskowych Obrony Terytorialnej i na front przekazano: opaski uciskowe hemostatyczne, krótkofalówki, tablety, telefony, powerbanki, bieliznę termiczną, nakolanniki, rękawice taktyczne, plecaki, śpiwory, karimaty, gaśnice.
• Udzielono pomocy żywnościowej dla dzieci.
• Przekazano środki ochrony indywidualnej, tj. kamizelki kuloodporne do organizacji publicznej ochrony porządku publicznego i granicy państwowej „Oddział Obrony Terytorialnej Kijowskiej Samoobrony”.
• Pomoc sierotom- rodzinie ukraińskiej, której historię opisano na Facebooku: W pewnym momencie osierocono pięcioro dzieci – ani rodziców, ani krewnych.
Rodzina znalazła się pod ostrzałem, matka zmarła. Przekazaliśmy pomoc – środki pieniężne na konto starszego brata, który opiekuje się rodziną.
• Pomoc humanitarna w postaci opatrunków medycznych, leków była przekazana do Irpienskiego Wojskowego Szpitala, Kijowskiego Pogotowia oraz do jednostek wojskowych terytorialnej obrony Kijowa.
• Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano imprezę dla uczniów 2-3 klas na Zakarpaciu pod nazwą „Bezpieczeństwo w czasie wojny”. Impreza odbyła się na dziedzińcu Szkoły Specjalistycznej -III stopnia № 3, w której wzięło udział ponad 60 uczniów, w tym dzieci – osoby czasowo przesiedlone z powodu wojny na Ukrainie z rosyjskim agresorem, a także rodzice i nauczyciele. Podczas spotkania trenerzy-policjanci przeprowadzili prace wyjaśniające o charakterze prewencyjnym oraz wyjaśnili zasady postępowania w nieprzewidzianych okolicznościach, a także interaktywnie symulowali możliwe sytuacje, które mogą wystąpić w życiu. Młodzi uczestnicy akcji otrzymali materiały informacyjne z algorytmami działań, atrybutami niezbędnymi podczas ewakuacji oraz upominkami, z których byli bardzo zadowoleni.
• W procesie organizacja zakupu leków od ukraińskich producentów dla szpitali i przychodni (Odessa, Czernihów, Kijów).

1.2. Przez Polsko – Ukraińskie Stowarzyszenie Agrarne.

Pomoc żywnościowa dla 5 hromad obwodu charkowskiego.
Inne linki:
https://www.slk.kh.ua/news/oblast-online/u-pati-gromadah-na-harkivsini-otrimali-ditace-harcuvanna-zavdaki-dopomozi-polsi.html?fbclid=IwAR2VgSoI1YjiUctlcU6D1O1KcvocSkjgrDt7fD90q5DlF525xSuxc8Ja118
https://tribune.best/archives/26385

1.3. Przez organizację społeczną ARMTIME w Dnipro: pomoc rzeczowa, żywnościowa dla pracowników uczelni relokowanych ze Słowiańska i Siewierodoniecka do Dnipro.

Żywność dla mieszkańców Siewierodoniecka.

1.4. Zakup w Polsce i dzięki pomocy Ochotniczych Straży Pożarnych przekazanie strażakom z Charkowa: 12 kompletów obuwia, rękawic ognioodpornych, 12 kasków z kołnierzami ognioodpornymi, 12 latarek, piły spalinowej.

1.5. Przez Izbę Przemysłowo- Handlową w Odesie pomoc żywnościowa.

1.6. Zakup w Polsce i dostarczenie do Siewierodniecka 10 000 konserw według dostarczonej specyfikacji. Odbiorca: Wojskowa Administracja Miasta.

DZIAŁANIA FINANSOWANE W POLSCE

2.1. Fundacja IUSTUS z Rzeszowa: zakup paliwa dla konwojów humanitarnych do Ukrainy, zakup lekarstw dla punktów medycznych w hromadach obwodu charkowskiego, zakup odzieży dla Obrony Terytorialnej.

2.2. Fundacja Inicjatyw Menadżerskich z Lublina- zakup bonów żywnościowych dla 100 uciekinierów.

2.3. Stowarzyszenie MI-GRACJA ze Szczecina – wsparcie pracy punktu recepcyjnego dla uciekinierów.

PLN

WARTOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY HUMANITARNEJ

7

EUR

WARTOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY HUMANITARNEJ

7

Fundusz Pomocy Ukrainie

POMOC HUMANITARNA

Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej tworzymy Fundusz Pomocy Ukrainie.

Zwracamy się z apelem do przedsiębiorców i wszystkich, którzy solidaryzują się z bohaterskim narodem Ukrainy o dokonywanie wpłat na cele humanitarne:

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas:

PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005

USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006

do wpłat walutowych:

KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK

Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

Nasza inicjatywa uzyskała wsparcie organizacji należących do Rady Przedsiębiorczości.

„Bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski, a bez niepodległej Polski nie ma niepodległej Ukrainy” – pisał Jacek Kuroń.

W jego słowach odbijało się echo wypowiedzi Józefa Piłsudskiego i Jerzego Giedroycia. Dziś te słowa, wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę są ostrzeżeniem także dla nas, Polaków.

Bądźmy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami!

Łączy nas Ukraina!

Nasza inicjatywa uzyskała wsparcie organizacji należących do Rady Przedsiębiorczości.

Powołano Komitet Sterujący Funduszem Pomocy Ukrainie w składzie:

-Dariusz Szymczycha, Wiceprezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej– Przewodniczący Komitetu,
-Bielski Marek, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej – Członek Komitetu,
-Wiktoria Yalovenko, Dyrektor Przedstawicielstwa Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Ukrainie / Kijów – członek Komitetu.

Wiodącym celem Funduszu jest finansowe wspieranie humanitarnej działalności społecznie użytecznej ukierunkowanej na:

-pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w Polsce i w Ukrainie,
-działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i przedsiębiorcami polskimi i ukraińskimi,
-pomoc diasporze ukraińskiej w Polsce i polskiej w Ukrainie.

W szczególności cele Funduszu powinny być osiągane w drodze wykonywania finansowania zadań z zakresu:

-dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
-rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
-organizowania i świadczenia pomocy materialnej dla osób, rodzin i środowisk społecznych i zawodowych w Ukrainie,
-pomocy w organizowaniu powrotów dobrowolnych migrantów z terenów Polski i Ukrainy,
-działalności oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów i działalności kulturalnej,
-organizowania pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i Ukrainy.

W celu realizacji zadań Fundusz będzie finansował w szczególności następujące formy działań:

-niesienie pomocy podstawowej tj. żywnościowej, medycznej, rehabilitacyjnej, bytowej mieszkaniowej i odzieżowej,
-organizowanie transportów pomocy humanitarnej,
-świadczenie pomocy materialnej – rzeczowej i finansowej w realizacji zadań z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
-udzielanie indywidualnej pomocy materialnej osobom potrzebującym w Ukrainie i migrantom z Ukrainy,
-inicjowanie i organizowanie spotkań obywateli Polski i Ukrainy promujących stałe procesy zbliżania społeczeństw tworzących oba państwa,
-wspieranie działalności fundacji, stowarzyszeń, organizacji gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Ukrainy służących odbudowie Ukrainy