Fundusz Pomocy Ukrainy wspiera

Fundusz Pomocy Ukrainy wspiera

Informacja o działaniach finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie- stan na 20 czerwca 2022

Fundusz Pomocy Ukrainie jest wspólną inicjatywą Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej, która jest odpowiedzią na potrzebę udzielania pomocy humanitarnej po agresji Rosji na Ukrainę. Prowadzenie konta Funduszu powierzono Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Izba ma dwa biura główne – w Warszawie i w Kijowie, oraz po 11 przedstawicielstw w Polsce i w Ukrainie. Biuro w Kijowie i większość przedstawicielstw w Ukrainie działa po 24 lutego, stanowiąc wparcie dla działań Funduszu.
W dniu 1 marca 2022 roku na koncie pojawiły się pierwsze wpłaty.
W celu właściwego dysponowania środkami Funduszu, 7 marca 2022 roku, Zarząd Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej powołał Komitet Sterujący Funduszem w składzie:
Dariusz Szymczycha, Wiceprezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej– Przewodniczący Komitetu,
Marek Bielski, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej – Członek Komitetu,
Viktoria Yalovenko, Dyrektor Przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Ukrainie – członek Komitetu.

1. Działania finansowane w Ukrainie.

1.1. Poprzez Fundację Charytatywną Polsko -Ukraińskiego Partnerstwa.

• Do jednostek wojskowych Obrony Terytorialnej i na front przekazano: opaski uciskowe hemostatyczne, krótkofalówki, tablety, telefony, powerbanki, bieliznę termiczną, nakolanniki, rękawice taktyczne, plecaki, śpiwory, karimaty, gaśnice.

• Udzielono pomocy żywnościowej dla dzieci.

• Przekazano środki ochrony indywidualnej, tj. kamizelki kuloodporne do organizacji publicznej ochrony porządku publicznego i granicy państwowej „Oddział Obrony Terytorialnej Kijowskiej Samoobrony”.

• Pomoc sierotom – rodzinie ukraińskiej, której historię opisano na Facebooku: W pewnym momencie osierocono pięcioro dzieci – ani rodziców, ani krewnych. Rodzina znalazła się pod ostrzałem, matka zmarła. Przekazaliśmy pomoc – środki pieniężne na konto starszego brata, który opiekuje się rodziną.

• Pomoc humanitarna w postaci opatrunków medycznych, leków była przekazana do Irpienskiego Wojskowego Szpitala, Kijowskiego Pogotowia oraz do jednostek wojskowych terytorialnej obrony Kijowa.

• Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano imprezę dla uczniów 2-3 klas na Zakarpaciu pod nazwą „Bezpieczeństwo w czasie wojny”. Impreza odbyła się na dziedzińcu Szkoły Specjalistycznej – III stopnia No 3, w której wzięło udział ponad 60 uczniów, w tym dzieci – osoby czasowo przesiedlone z powodu wojny na Ukrainie z rosyjskim agresorem, a także rodzice i nauczyciele. Podczas spotkania trenerzy – policjanci przeprowadzili prace wyjaśniające o charakterze prewencyjnym oraz wyjaśnili zasady postępowania w nieprzewidzianych okolicznościach, a także interaktywnie symulowali możliwe sytuacje, które mogą wystąpić w życiu. Młodzi uczestnicy akcji otrzymali materiały informacyjne z algorytmami działań, atrybutami niezbędnymi podczas ewakuacji oraz upominkami, z których byli bardzo zadowoleni.

• W procesie organizacja zakupu leków od ukraińskich producentów dla szpitali i przychodni (Odessa, Czernihów, Kijów).

1.2. Przez Polsko – Ukraińskie Stowarzyszenie Agrarne. Pomoc żywnościowa dla 5 hromad obwodu charkowskiego.

1.3. Przez organizację społeczną ARMTIME w Dnipro: pomoc rzeczowa, żywnościowa dla pracowników uczelni relokowanych ze Słowiańska i Siewierodoniecka do Dnipro.
Żywność dla mieszkańców Siewierodoniecka.

1.4. Zakup w Polsce i dzięki pomocy Ochotniczych Straży Pożarnych przekazanie strażakom z Charkowa: 12 kompletów obuwia, rękawic ognioodpornych, 12 kasków z kołnierzami ognioodpornymi, 12 latarek, piły spalinowej.

1.5. Przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Odesie pomoc żywnościowa.

1.6. Zakup w Polsce i dostarczenie do Siewierodniecka 10 000 konserw według
dostarczonej specyfikacji. Odbiorca: Wojskowa Administracja Miasta.

2. Działania finansowane w Polsce

2.1. Fundacja IUSTUS z Rzeszowa: zakup paliwa dla konwojów humanitarnych do Ukrainy, zakup lekarstw dla punktów medycznych w hromadach obwodu charkowskiego, zakup odzieży dla Obrony Terytorialnej.

2.2. Fundacja Inicjatyw Menadżerskich z Lublina- zakup bonów żywnościowych dla 100 uciekinierów.

2.3. Stowarzyszenie MI-GRACJA ze Szczecina – wsparcie pracy punktu recepcyjnego dla uciekinierów.

Do 20 czerwca 2022 r. z Funduszu Pomocy Ukrainie udzielono pomocy humanitarnej o wartości 251 000 PLN i 31 000 EUR.

3. Plany, zobowiązania

3.1. Zakup lekarstw dla szpitala w Chersoniu: rozporządzenie Min. Zdrowia skomplikowało procedurę zakupu, pomocy udziela Izba Gospodarcza Farmacja Polska, leki zapewne nie będą przekazane do Chersonia, gdyż miasto jest na terenie okupowanym przez Rosję, biuro PUIG w Kijowie wskaże inną destynację. Budżet 20 000 PLN plus 5000 EUR.

3.2. Zakup urządzeń medycznych dla Irpieńskiego Wojskowego Szpitala. Wpłynęła pierwszą oferta na jedno nowe urządzenie, oczekujemy na drugą ofertę na sprzęt używany z gwarancją z Niemiec. Budżet 230 000 PLN.