Handel zagraniczny Ukrainy w pierwszym półroczu 2020 r.

Handel zagraniczny Ukrainy w pierwszym półroczu 2020 r.

Obroty towarowe handlu zagranicznego Ukrainy po 6 mięsięcach 2020 r. wyniosły 47,3 mld USD.

Wartość eksportu wyniosła 23 mld USD, czyli na 1,6 mld USD mniej (spadek o 6%)  w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Z kolei import w Ukrainę wyniósł 24,3 mld USD i odnotował spadek w wysokości 3,4 mld USD (12%). Zatem ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1,4 mld USD.

Wśród kluczowych partnerów pod względem eksportu znalazły się Chiny (13%), Polska (6%) i Rosja (6%). Do najczęściej eksportowanych towarów zalicza się zboża, metale oraz tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

Na pierwszym miejscu pod wzglęm importu również są Chiny, których udział w ukraińskim eksporcie ogółem osiągnął 15 %. Na drugim miejscu uplasowały się Niemcy (9%) oraz Rosja (9%). Wśród najczęściej importowanych towarów znajdują się m.in. paliwa mineralne, oleje i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne, reaktory jądrowe, kotły, maszyny, sprzęt i urządzenia mechatroniczne oraz wybrane środki transportu lądowego, ich części i wyposażenie.

Źródło: customs.gov.ua