III Polsko-Ukraińska Konferencja Rolno-Spożywcza

III Polsko-Ukraińska Konferencja Rolno-Spożywcza

W dniu 1 lutego 2019 r. w ramach Centralnych Targów Rolniczych w Centrum Targowo-Konferencyjnym PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie odbyła się III edycja Polsko-Ukraińskiej Konferencji Rolno-Spożywczej pt. Możliwości współpracy polsko-ukraińskiej w sektorze rolno-spożywczym.

Organizatorami wydarzenia byli Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz PTAK WARSAW EXPO. 

Udział w Konferencji wzięli przedstawiciele polskich i ukraińskich instytucji rolno-spożywczych oraz przedsiębiorcy z obu krajów. Konferencję prowadziła Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Pani Elżbieta Bodio. Pan Ilia Krawcow, I sekretarz Ambasady Ukrainy w RP przedstawił potencjał produkcyjny i kierunki dalszego rozwoju sektora rolno-spożywczego Ukrainy, zwracając uwagę na przykłady projektów inwestycyjnych dobrze realizowanych w Ukrainie.

Aktualny stan i perspektywy rozwoju handlu warzywami między Ukrainą i krajami UE w swojej prezentacji przedstawiła Pani Tetiana Getman, Redaktor Naczelna Shuwar.info z Ukrainy, która od ponad 15 lat zajmuje się badaniem rynku owoców i warzyw. „Mamy z Polską wiele wspólnych problemów i wspólnych możliwości. Szukamy możliwości, rozwijamy się, uczymy się. Eksport często jest dla nas wyzwaniem. Często jest to kosztowne doświadczenie, za które rolnicy są gotowi płacić, bo rynków trzeba się uczyć. Jest to strategicznie ważne dla nas”, – mówiła Pani Redaktor.

Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych Sektora Agro BGŻ BNP Paribas S.A. Pani Marta Skrzypczyk wystąpiła z prelekcją nt. Sektor rolno-spożywczy w Polsce – nadchodzące szanse i wyzwania. „Jesteśmy w wielu krajach świata. Staramy się śledzić co się dzieje na rynku w Polsce i w Ukrainie. O rynki warto walczyć i dostosowywać się do zmieniających upodobań konsumentów. Jedną z najważniejszych rzeczy jest budowa marki. Marka kraju jest bardzo ważna. Jest to coś co pomaga firmom w funkcjonowaniu na rynkach zagranicznych”, – podkreśliła Pani Dyrektor.

Pani Mirosława Tereszczuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej RP wystąpiła z prezentacją o pozycji konkurencyjnej Polski i Ukrainy na rynku Unii Europejskiej, przedstawiła tendencje we wzajemnym handlu produktami rolno-spożywczym oraz przewagi komparatywne w eksporcie Polski i Ukrainy do Unii Europejskiej. „Polska i Ukraina posiadają ujawnione przewagi komparatywne w zupełnie innych produktach. Oznacza to, że zarówno Polska jak i Ukraina, mogą konkurować na rynku UE swoimi produktami rolno-spożywczymi, wzajemnie się uzupełniając”, – zaznaczyła Pani Mirosława Tereszczuk.

O polsko-ukraińskiej współpracy  w sektorze rolnym i możliwościach wyjścia na rynki wschodnie mówił Pan Adrian Branny, Dyrektor Generalny SCHNEIDER GROUP. „Konieczne są inwestycje aby poprawić efektywność procesów, zwiększyć wartość dodaną produktów rolnych, wejść do nowych segmentów rynków globalnych oraz wykreować świadomość marki ukraińskich produktów”, – podkreślił Pan Dyrektor. „Bardzo perspektywicznym sektorem jeżeli chodzi o inwestycje w Ukrainie są  produkty ekologiczne. Widzimy zapotrzebowanie w te produkty w UE”, – dodał.

Ciekawy temat poruszył Pan Marek Pituła, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biometanu.  Prezentacja nt. Biogazownie, alternatywne źródło energii w gospodarstwach rolnych bardzo zainteresowała uczestników konferencji. Uwarunkowania inwestycyjne w ukraińskim sektorze rolno-spożywczym przedstawił Andrii Popko, Przewodniczący Komitetu PUIG ds. prawnych, celnych, podatkowych, Partner PLP Law Group. O praktycznych aspektach współpracy polsko-ukraińskiej w branży rolno-spożywczej wspomniał również Pan Vladyslav Ivanov, Przedstawiciel Polish Business Center w Kijowie.

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń z zakresu gospodarki rolnej obu krajów, zapoznania się z innowacyjnymi technologiami oraz nowoczesnymi metodami z branży przemysłu rolno-spożywczego.

Szczególne podziękowania składamy Alior Bank S.A. za wsparcie w organizacji Polsko-Ukraińskiej Konferencji Rolno-Spożywczej.

PREZENTACJE PRELEGENTÓW

Pozycja konkurencyjna Polski i Ukrainy na rynku Unii Europejskiej
Polsko-ukraińska współpraca w sektorze rolnym i możliwości wyjścia na rynki wschodnie
Sektor rolno-spożywczy w Polsce – nadchodzące szanse i wyzwania
Aktualny stan i perspektywy rozwoju handlu warzywami między Ukrainą i krajami UE
Uwarunkowania inwestycyjne w ukraińskim sektorze rolno-spożywczym
Możliwości finansowania agrobiznesu