Import większy niż eksport

Import większy niż eksport

Bilans handlu zagranicznego Ukrainy jest ujemny. Przez 9 miesięcy br. wartość ukraińskiego importu wyniosła ponad 38 mld USD, zaś wartość eksportu z Ukrainy to 35,1 mld USD.

Wśród toarów importowanych do Ukrainy znalazły się paliwa mineralne, ropa naftowa i produkty jej destylacji – 5,7 mld USD, maszyny i urządzenia mechaniczne – 4,3 mld USD oraz pojazdy lądowe – 3,8 mld USD.

Źródło: edialog.media