Nasza misja i wizja

Misją Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest bycie centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy.

PUIG stwarza zrzeszonym w niej firmom możliwość rozwoju poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, a także pełni funkcję łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami członkowskimi, a innymi instytucjami oraz organizacjami.

Zespół PUIG

Informacje o Izbie

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) to jedna z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce. Już od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych oraz kulturalnych.
Doświadczenie i wiedza połączona z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych pozwala z powodzeniem reprezentować firmy zrzeszone w Izbie oraz realizować wizję sprawnej i efektywnej współpracy gospodarczo-kulturalnej.

Cele Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej realizowane są przede wszystkim przez:

  • reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce oraz polskich na Ukrainie,
  • kompetentne wspomaganie oraz promocję działalności firm należących do PUIG,
  • współpracę z polskimi, ukraińskimi oraz międzynarodowymi organizacjami biznesowymi,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski na Ukrainie oraz Ukrainy w Polsce.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zajmuje się aktywną promocją tego co najlepsze w polskiej oraz ukraińskiej gospodarce i kulturze. Zespół Izby zawsze dokłada wszelkich starań, aby jakość wsparcia świadczonego przez PUIG była na najwyższym poziomie oraz zgadzała się z duchem statutu Izby.

Członkostwo w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej zapewnia zrzeszonym przedsiębiorcom między innymi:

  • wsparcie w rozpoczęciu lub rozszerzeniu współpracy biznesowej,
  • skuteczną promocję interesów Państwa firmy na szczeblu centralnym i regionalnym,
  • uczestnictwo w szkoleniach, targach oraz spotkaniach z przedsiębiorcami zarówno z Polski, Ukrainy, jak i innych krajów,
  • wsparcie w kontaktach z organizacjami gospodarczymi oraz ukraińskimi i polskimi organami władzy.

PUIG aktywnie działa na rzecz polskich i ukraińskich przedsiębiorców planujących ekspansję swoich firm na rynek ukraiński bądź polski. Inwestorzy należący do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej mają również zapewnione wsparcie przy zakładaniu firmy.

Izba w liczbach

lat działalności

firm członkowskich

spotkań rocznie

zrealizowanych projektów

Dokumenty do pobrania

agsdi-documents

Statut Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

agsdi-notebook

Sprawozdanie finansowe Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej za rok 2017

agsdi-notebook

Sprawozdanie finansowe Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej za rok 2016

agsdi-notebook

Sprawozdanie finansowe Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej za rok 2015

agsdi-notebook

Sprawozdanie finansowe Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej za rok 2014

agsdi-notebook-2

Sprawozdanie z działalności Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej za 2010-2015 rok

Zostań wolontariuszem i przyłącz się do nas!

Oferujemy studentom wyższych uczelni staże i praktyki, w ramach których osoba zainteresowana może zapoznać się z szeroką problematyką polsko-ukraińskich relacji gospodarczych, organizacją eventów, konferencji i szkoleń, a także uczestniczyć w codziennym funkcjonowaniu biura.