Inicjatywa Ukraina 30 PL

Inicjatywa Ukraina 30 PL

24 sierpnia 1991 r. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła Deklarację Niepodległości. Polska była pierwszym krajem, który tę niepodległość uznał. W przededniu rocznicy widać jak wiele łączy nasze kraje. Jak prawdziwe i aktualne są słowa “Nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy”. Ostatnie dziesięciolecia owocowały wieloma działaniami na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy. Szczególne miejsce w budowaniu relacji mają polskie i ukraińskie organizacje pozarządowe, instytucje kultury oraz samorządy lokalne. Polacy poznają i coraz lepiej rozumieją sąsiada.  Zwłaszcza w trudnych momentach – w okresie Pomarańczowej Rewolucji i Rewolucji Godności, okupacji Krymu i wojny w Donbasie okazują solidarność i podejmują różne formy pomocy. Jedną z nich były inicjatywy Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą.  Ukraińcy ze swojej strony uznają Polaków za bliski i przyjazny naród. Często decydują się na studia czy podjęcie pracy w Polsce. Współpracują z polskimi partnerami przy realizacji wspólnych projektów i wprowadzaniu reform.

Ukraina świętuje 30 lat niepodległości w trudnej sytuacji politycznej. Po zwycięstwie Rewolucji Godności w wyniku aneksji Krymu oraz rosyjskiej agresji na wschodzie Ukrainy, nadal zagrożona jest jej integralność terytorialna. A jednak ostatnie lata to czas wielu udanych reform, podpisanie Układu Stowarzyszeniowego z UE, intensywnego rozwoju i aktywności społeczeństwa obywatelskiego. Czas skutecznego przeciwdziałania  antyukraińskiej propagandy w znacznym stopniu wspierana z Moskwy.

Odwołując się do dorobku współpracy polsko-ukraińskiej przedstawiciele różnorodnych środowisk społeczno-obywatelskich w Polsce zachęcają do powszechnego świętowania rocznicy niepodległości Ukrainy.

Podobnie jak 5 lat temu (w ramach akcji Ukraina 25 PL) do organizacji wydarzeń związanych ze świętowaniem rocznicy niepodległości sąsiada zapraszamy organizacje pozarządowe, samorządy, szkoły, biblioteki, domy kultury, media, społeczności akademickie, przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Zachęcamy do organizacji  wydarzeń publicznych takich jak spotkania, wystawy, lekcje, zbiórki na rzecz ukraińskich uchodźców, jak i prywatnych: spotkania z ukraińskimi przyjaciółmi, wspólnego czytania ukraińskiej literatury, wyjazdu na Ukrainę.

Na stronie domowej inicjatywy https://Ukraina30.pl [1] zaprezentowany między innymi jest kalendarz najważniejszych wydarzeń z historii niepodległości Ukrainy, 101 pomysłów na jej świętowanie, teksty dotyczące współpracy z Ukrainą, loga instytucji, które dołączyły się do inicjatywy, jak również kalendarz prezentujący wydarzenia organizowane przez zaangażowane podmioty. Zapraszamy też do wspólnego podpisania urodzinowych życzeń dla Ukrainy [2], które przekażemy na ręce Ambasadora Ukrainy w RP.

Wśród rosnącej liczby instytucji i organizacji uczestniczących w świętowaniu są między innymi: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ukraiński Dom w Warszawie, Fundacja Liderzy Przemian, Związek Ukraińców w Polsce, Fundacja Inicjatyw Menedżerskich z Lublina, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Fundacja Sempre a Frente, Fundacja Borussia. Każdego dnia dołączają również kolejne organizacje.

Centralnym wydarzeniem przedsięwzięcia będą obchody niepodległości – 29 sierpnia w Forcie Sokolnickiego Cytadeli Warszawskiej.

Bogumiła Berdychowska, Martyna Bogaczyk, Olga Chrebor, Iza Chruślińska, Alicja Derkowska, Przemysław Fenrych, Witold Horowski, Myroslava Keryk, Paweł Kowal, Danuta Kuroń, Jacek Michałowski, Bartosz Piechowicz, Danuta Przywara, Mirosław Skórka, Grażyna Staniszewska, Krzysztof Stanowski,  Piotr Tyma, Nedim Useinow, Ludwika Wujec

Autorem loga jest Andrij Fil

Źródło: Ukraina30.pl

#ukraina30pl, #ukraina30