Jacek Piechota gościem audycji EKG w TOK.FM

Jacek Piechota gościem audycji EKG w TOK.FM

Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej dziś gościem audycji EKG – Ekonomia, Kapitał, Gospodarka, Raport Gospodarczy w TOK.FM

Problemy rynku pracy z powodu braku możliwości powrotu Ukraińców do pracy w Polsce oraz problemy w obrocie towarowym i możliwości realizacji kontraktów przez firmy członkowskie PUIG.

Kilkanaście procent zatrudnionych Ukraińców w Polsce wyjechało do domu z powodu pandemii i ze względu na okres świąteczny. Dziś dużym problemem dla firm polskich jest to, że pracownicy z Ukrainy nie mogą wrócić do pracy do Polski. Na podstawie decyzji rządów Polski i Ukrainy praktycznie zostały zamknięte granice. Zamknięte zostały konsulaty, nieprzyjmowane są wnioski wizowe, praktycznie został wstrzymany proces wydawania zezwoleń w urzędach wojewódzkich. Zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy zgłaszają przede wszystkim firmy polskie z branży budowlanej.

Kolejnym problemem jest obrót towarowy i sytuacja na granicach. 70% firm członkowskich PUIG zgłasza problemy dotyczące granicy, transportu i możliwości realizacji kontraktów z tym związanych.

Więcej