Jan Piekło dla eDIALOGU

Jan Piekło dla eDIALOGU

Jan Piekło, b. Ambasador RP w Ukrainie udzielił wywiadu dla portalu www.edialog.media

Powiedział: „Ukraina jest krajem o wielkim potencjale, posiada sławne w świecie gleby czarnoziemne zajmujące około 60% kraju, dynamiczne i młode społeczeństwo, chłonny rynek wewnętrzny, nieźle wykształcone kadry, spore zasoby leśne i świetne warunki do uprawiania turystyki. Ma także bazę do rozwoju nowoczesnego przemysłu metalurgicznego.”

Całość wywiadu na https://edialog.media/2020/07/17/potrzebna-perspektywa-czlonkostwa-w-ue/