KE: Ukraina dostanie pomoc od UE w wysokości 1,2 mld euro

KE: Ukraina dostanie pomoc od UE w wysokości 1,2 mld euro

W dniu 22 kwietnia Komisja Europejska podjęła decyzję o udzielenie pakietu pomocy makrofinansowej w wysokości 3 miliardów euro dla dziesięciu krajów sąsiedzkich UE w celu ograniczenia ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa. Przewiduje się, że w ramach tej pomocy Ukraina dostanie 1,2 mld euro.

Należy jednak zauważyć, że pomoc makrofinansowa nie jest bezzwrotna, ale udzielana jest w formie pożyczek o niskim oprocentowaniu.

Niezbędnym warunkiem uzyskania pożyczki dla Ukrainy jest wznowienie współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Źródło: https://ec.europa.eu/ – oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej