Kolejne posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP

Kolejne posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP

W dniu 19 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP, której członkiem jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Przewodnim tematem spotkania była rola Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP w ochronie praw Małych i Średnich Przedsiębiorców z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina. Omówiono aktualne zagadnienia sytuacji gospodarczej w obliczu pandemii, działania wspierające ze strony rządy oraz prognozy dot. wychodzenia z kryzysu poszczegónych branż.

Uczestnikami konferencji ze strony PUIG byli I Wiceprezes Oleg Dubish oraz Wiceprezes Andrzej Drozd.