Kolejne posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP

Kolejne posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP

W dniu 1 października odbyło się kolejne posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP, której członkiem jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

W ramach spotkania przeprowadzone zostały trzy panele dyskusyjne:

  1. Polityka klimatyczna Polski wobec wyzwań międzynarodowych.
  2. Jak zyskać na zmianie polityki klimatycznej? Szanse dla sektora MŚP w Polsce.
  3. Przedsiębiorcy wobec wyzwań polityki klimatycznej. Doświadczenia sektorowe i perspektywy na przyszłość.