KE: Znoszenia cła i VAT od towarów importowanych na potrzeby zwalczania epidemii COVID-19

KE: Znoszenia cła i VAT od towarów importowanych na potrzeby zwalczania epidemii COVID-19

W odpowiedzi na wnioski złożone przez wszystkie państwa członkowskie oraz Zjednoczone Królestwo, w dniu 3 kwietnia Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. Środek ten obejmuje maski i wyposażenie ochronne, a także zestawy do testów, respiratory i pozostały sprzęt medyczny.

Zwolnienia mają zastosowanie do importu dokonywanego przez organy publiczne oraz inne podmioty prawa publicznego lub w ich imieniu, albo przez organizacje charytatywne zatwierdzone przez właściwe organy publiczne państw członkowskich i dotyczą towarów przeznaczonych do nieodpłatnej dystrybucji na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych epidemią COVID-19 lub zaangażowanych w jej zwalczanie albo nieodpłatnego udostępniania takim osobom (jeżeli towary pozostają własnością wyżej wskazanych organów lub organizacji). Zwolnienia będą obowiązywać przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Stosuje się je w odniesieniu do przywozu dokonanego od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

W związku z decyzją, Komisja opracowała również indykatywną listę produktów objętych zwolnieniami. Ostatnia wersja listy aktualna na dzień 8 kwietnia 2020 r. dostępna jest tutaj.

Tekst decyzji.

Źródło: ec.europa.eu – oficjalna strona Unii Europejskiej