Konferencja LUB-INVEST w Lublinie

Konferencja LUB-INVEST w Lublinie

Konferencja LUB-INVEST jest wiodącym ogniwem ścieżki biznesowej Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, który dziś rozpoczął się w Lublinie.

Tegoroczna edycja Kongresu przypada w roku 10-lecia partnerstwa wschodniego, 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 20-lecia członkostwa w NATO i 30-lecia przemian demokratycznych w regionie Europy Wschodniej. Jest to doskonały punkt wyjścia do dyskusji o przyszłości współczesnej Europy, wyzwaniach, z którymi trzeba się zmierzyć oraz o potrzebie głębszej integracji.

Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej – moderatorem panelu pt. „Czy transgraniczność może napędzać gospodarkę Unii Europejskiej i krajów Europy Środkowo-Wschodniej?”

Debata poświęcona jest odpowiedzi na pytanie czy transgraniczność ma szansę stać się kołem zamachowym gospodarki Unii Europejskiej i krajów Europy Środkowo-Wschodniej? Paneliści podęli staranie aby znaleźć odpowiedź na pytania jakie spektrum aktywności międzynarodowej rządowych i samorządowych władz terytorialnych szczebla regionalnego i lokalnego należy wesprzeć aby pokonać granice państwowe jako bariery gospodarcze i infrastrukturalne. A jakie stereotypy należy jeszcze przezwyciężyć oraz jakie uprzedzenia nadal funkcjonują po obu stronach granic. Podkreślając, że współpraca transgraniczna i międzyregionalna umacnia dobrosąsiedzkie relacje między krajami, gwarantując stabilność, oraz zapewniając partnerski i zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny.