Łatwiejszy zakup, wywóz i tranzyt sprzętu ochronnego do Ukrainy

Łatwiejszy zakup, wywóz i tranzyt sprzętu ochronnego do Ukrainy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje o zmianie zasad nabywania sprzętu ochronnego na terytorium RP, wywozu z terytorium RP oraz tranzytu sprzętu ochronnego na terytorium Ukrainy.

Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. Zasady obowiązują przez dwa miesiące – od 17 marca do 17 maja 2022 r.

O jaki sprzęt chodzi?

  • sprzęt opancerzony lub ochronny, konstrukcje oraz ich elementy składowe (płyty opancerzone, metalowe i niemetalowe), kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i innych części ciała
    (o których mowa w art. 3 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – Dz.U. z 2022 r. poz. 268 i 275)
  • sprzęt ochronny klasyfikowany do kategorii LU13, tj. płyty opancerzone, metalowe i niemetalowe (wyprodukowane według norm wojskowych lub wymagań wojskowych lub odpowiednie do celów wojskowych; zaprojektowane do ochrony balistycznej dla systemów wojskowych), hełmy (wyprodukowane według norm lub wymagań wojskowych albo porównywalnych norm krajowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich czerepy, podpinki i wkładki wyściełające), pancerze osobiste lub odzież ochronna (i ich elementy składowe), twarde płyty opancerzone do pancerzy osobistych (zapewniające ochronę balistyczną na poziomie III lub wyższą)
    (o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie)

 

Jak nabyć i wywieźć sprzęt ochronny do Ukrainy – szczegółowe informacje.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii