„Mapa Drogowa Współpracy” pomiędzy KIG, PUIG i UCCI

„Mapa Drogowa Współpracy” pomiędzy KIG, PUIG i UCCI

Z przyjemnością informujemy, iż 22 czerwca 2022 r. została uroczyście podpisana „Mapa Drogowa Współpracy” pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą (KIG), Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą (PUIG) i Ukraińską Izbą Przemysłowo-Handlową (UCCI).

Porozumienie jest odpowiedzią na militarną agresję Rosji na Ukrainę, zakłada zacieśnienie współpracy stron, wsparcie dla przedsiębiorstw, kooperację przy odbudowie Ukrainy. KIG wraz z PUIG uruchomiła specjalny fundusz pomocowy dla Ukrainy, który pozwala nieść bieżącą pomoc temu krajowi. Porozumienie przewiduje wspólne inicjatywy oraz umocnienie współpracy zarówno centralnych oddziałów Izb, jak i ich regionalnych przedstawicielstw.

Jesteśmy przekonani, że to ważne wydarzenie wzmocni dotychczasową kooperację i wyznaczy nowe kierunki rozwoju w przyszłości.

Treść POROZUMIENIA