Medal Unii Lubelskiej dla Jacka Piechoty

Medal Unii Lubelskiej dla Jacka Piechoty

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż w dniu 23 września 2019 roku w Lublinie Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Pan Jacek Piechota z rąk Prezydenta Miasta Lublina Pana Krzysztofa Żuka otrzymał wyjątkowe wyróżnienie, jakim jest Medal Unii Lubelskiej.

W roku jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej w uznaniu za wkład w budowanie relacji polsko-ukraińskich oraz współpracy gospodarczej między naszymi Narodami z podziękowaniem za inicjowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i promocji Miasta Lublina.