Memorandum o współpracy między PUIG a Agencją Rozwoju Regionalnego Obwodu Żytomierskiego

Memorandum o współpracy między PUIG a Agencją Rozwoju Regionalnego Obwodu Żytomierskiego

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza i Agencja Rozwoju Regionalnego Obwodu Żytomierskiego zawarły Memorandum o współpracy. 

Strony uzgodniły, iż dołożą wszelkich starań organizacyjnych i merytorycznych w celu:

  • wspólnej organizacji wydarzeń o charakterze gospodarczym, w tym konferencji, sympozjów, itd.
  • organizacji misji gospodarczych dla przedsiębiorców z regionu Żytomierskiego do Polski i z odwrotnie.
  • tworzenia odpowiednich warunków dla realizacji naukowego, kreatywnego, społeczno-gospodarczego potencjału ludności regionu oraz rozpowszechnienia innowacyjnych idei.
  • wdrożenia długofalowych projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które spełniają krajowe i międzynarodowe standardy.

W ramach porozumienia strony zadeklarowały współpracę w zakresie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych i grantowych, poprawy klimatu dla biznesu, wzmocnienia transparentności organów władzy oraz tworzenia sprzyjających warunków organizacyjnych dla społeczno-gospodarskiego rozwoju obwodu Żytomierskiego.