Międzynarodowy okrągły stół „Quo vadis, Ukraińcu?”

Międzynarodowy okrągły stół „Quo vadis, Ukraińcu?”

We wtorek 5 marca w Akademii Ostrogskiej odbył się Międzynarodowy okrągły stół „Quo vadis, Ukraińcu?” Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Foreign Personnel Service w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i zatrudnienie” (partnerstwo.info).

Głównym tematem dyskusji była migracja zarobkowa z Ukrainy: kierunki, wyzwania i perspektywy. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Służby Migracyjnej Ukrainy, Centrum Zatrudnienia, Centrum Służb Społecznych dla Rodziny, Dzieci i Młodzieży, Departamentu Ochrony Socjalnej Ludności Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, a także naukowcy, przedstawiciele biznesu i sektora publicznego.

Konferencja została otwarta przez Rektora Akademii Ostrogskiej Profesora Igora Pasichnyka i Przewodniczącego Komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Pawła Kułagę. Główne zagrożenie migracji zarobkowej to, zdaniem Igora Pasichnyka, odpływ młodzieży z Ukrainy. Paweł Kułaga zapoznał uczestników dyskusji z sytuacją na europejskich rynkach pracy i wybranymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi zatrudnienia Ukraińców w krajach UE.

Ruch bezwizowy i ułatwienie procesu zatrudnienia obywateli Ukrainy w krajach UE nasiliło falę migracji zarobkowej. Według danych Ministerstwa Polityki Socjalnej Ukrainy, w 2018 roku wskaźnik ten osiągnął ponad 3 mln osób. Głównym kierunkiem stała się Polska.

Szefowa Służby Migracyjnej Ukrainy w obwodzie Rówieńskim Lilia Drapchyńska zaprezentowała publiczności wyniki dobrowolnego badania ankietowego, przeprowadzanego na obywatelach Ukrainy, którzy zwracają się w do rówieńskiego oddziału Służby Migracyjnej w celu wyrobienia paszportu zagranicznego. Około 70% respondentów wyrabiało ten dokument w celu podjęcia pracy za granicą, 15% – do nauki, 15% – w celu turystycznym. „Ukraina pozostanie na dłużej krajem, z którego rynki pracy UE będą czerpać zasoby ludzkie.  Migracja zarobkowa jest życiowym wyborem i modelem pracy coraz bardziej popularnym w społeczeństwie ukraińskim”, – zauważył Paweł Kułaga, przewodniczący Komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Jednocześnie ukraińscy migranci zarobkowi w Polsce pozostają grupą podatną na  różne naruszenia ich praw i wolności za granicą. Koordynatorka polsko-ukraińskiej kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” Tetiana Gomon opowiedziała, na czym polega główna idea projektu, a także o krokach, podejmowanych przez partnerów kampanii w celu eliminacji patologii w procesie zatrudnienia i rekrutacji Ukraińców w Polsce.

Na zakończenie dyskusji eksperci omówili możliwe narzędzia zachęcania ukraińskich migrantów, a w perspektywie i cudzoziemców, do poszukiwania pracy w Ukrainie. „Migracja zarobkowa w Polsce rozpoczęła się wcześniej, i Polacy zastanawiali się nad tym, w jaki sposób można zapewnić wzrost gospodarczy w warunkach kryzysu demograficznego i odpływu rodzimych pracowników za granicę. Znaleziono tylko jedne rozwiązanie – zaangażowanie migrantów z innych krajów. Ukraina powinna przejąć to doświadczenie i wprowadzić podobne programy. Tylko trzeba to robić mądrze, nie otwierając granice dla wszystkich i utrzymując ten proces pod kontrolą” – podsumował Vasyl Voskoboinyk, ekspert kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”, Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Agencji z Międzynarodowego Zatrudnienia.