Misja gospodarcza Chmielnicki

Misja gospodarcza Chmielnicki

Fundacja IUSTUS prowadząca rzeszowskie przedstawicielstwo Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej, przy wsparciu Grupy OCG oraz HUGETECH (realizującym program Poland Prize) zaprasza do wzięcia udziału w misji gospodarczej w Obwodzie Chmielnickim (Ukraina). Wydarzenie pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie organizowane jest  w dniach 30.09.2021 – 01.10.2021r.

Celem misji jest nawiązanie nowych kontaktów i zacieśnienie współpracy gospodarczej i handlowej pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami. Do udziału w misji zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych poznaniem możliwości inwestycyjnych oraz współpracą międzynarodową
z Ukrainą.

Program misji obejmuje:

DZIEŃ 1: 30.09.2021r

  • Spotkanie z przedstawicielami Chmielnickich uczelni, dyskusja w zakresie współpracy biznesowej w przestrzeni wspólnego uczestnictwa we wdrażaniu nowych projektów biznesowych – prezentacja Poland Prize.
  • Spotkanie z przedsiębiorcami ukraińskimi w Handlowo-Przemysłowej Izbie Gospodarczej miasta Chmielnicki
  • Przestrzeń sieciowania biznesu – spotkania indywidualne przedsiębiorców polskich i ukraińskich

DZIEŃ 2: 01.10.2021r

  • Spotkanie w Ratuszu z Prezydentem Miasta Chmielnicki Oleksandrem Symczyszynem, prezentacja potencjału Miasta Chmielnicki
  • Spotkanie z wojewodą Obwodu Chmielnickiego – Sergiejem Gamalii – prezentacja potencjału inwestycyjnego Obwodu
  • Wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach.

Szczegółowe informacje nt. misji

Zachęcamy do udziału!