Misja gospodarcza dla Klastra Zrównoważona Infrastruktura

Misja gospodarcza dla Klastra Zrównoważona Infrastruktura

W dniach 14-17 maja 2019 roku dla przedsiębiorców będących członkami Klastra Zrównoważona Infrastruktura została zorganizowana wyjazdowa misja gospodarcza do Kijowa w ramach projektu „Klaster zrównoważona Infrastruktura na arenie międzynarodowej – prezentacja produktów i usług przedsiębiorców w zakresie inteligentnego budownictwa energooszczędnego”.

Organizatorem misji gospodarczej do Kijowa była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Spotkania B2B odbyły się 15 maja 2019 br. podczas 21 Międzynarodowych Targów Budowlanych KyivBuild-2019.

Projekt „Klaster Zrównoważona Infrastruktura na arenie międzynarodowej – prezentacja produktów i usług przedsiębiorców w zakresie inteligentnego budownictwa energooszczędnego” organizowany w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.