Modernizacja Roku&Budowa XXI w.

Modernizacja Roku&Budowa XXI w.

17-18 stycznia 2019 r. w Pałacu i Folwarku Łochów zgodnie z już ponad dwudziestoletnią tradycją odbyło uroczyste spotkanie Kapituły Konkursu „Modernizacja Roku&Budowa XXI w.” oraz nowego międzynarodowego przedsięwzięcia, stworzonego na bazie jego wieloletniego doświadczenia: International Construction Contest – „European Award”. Oba konkursy od lat nagradzają wyróżniające się przedsięwzięcia budowlane i działają na rzecz propagowania i wspierania aktywności dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocji modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów. Kapitułę tworzą Laureaci Konkursu „Modernizacja Roku&Budowa XXI w.” oraz instytucje patronujące Konkursowi, w tym Polska-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Z radością informujemy, że w tym roku również Ukraina dołączyła do uroczystego zebrania Kapituły Konkursu „Еuropean Award 2018”, do którego już teraz mogą zgłosić się obiekty budowlane zrealizowane na Ukrainie, aby zaprezentować swoje osiągnięcia, wywalczyć prestiżową nagrodę oraz uznanie na arenie europejskiej.

W składzie ukraińskiej delegacji znaleźli się: Prezes Polish Business Center przy Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej w Kijowie Pani Weronika Marczuk razem z menedżerem konkursu na Ukrainie Panią Anną Stożko, od Stowarzyszenia Architektów Ukrainy – Pan Oleksandr Baranowski oraz redaktor naczelny magazynu „Budowlany” Pani Olena Onyszczenko. Na uroczystym Spotkaniu obecni byli również zwycięzcy poprzedniej edycji Konkursu i pierwsi uczestnicy z Ukrainy, którzy uzyskali statuetkę za rekonstrukcję schodów Potiomkinowskich w Odessie. Przedstawicielami finalistów Konkursu 2018 roku byli Rektor Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury w Odessie Pan Anatolij Kowrow oraz dziekan Akademii Pan Władimir Osadczy, którzy otrzymali pierwszą nagrodę „Еuropean Award” dla Ukrainy.

Obrady Kapituły Konkursu „Modernizacja roku & budowa XXI w.” oraz International Construction Conetst „Еuropean Award” trwały dwa dni, podczas których zapadły decyzje odnośnie dalszych działań konkursu, m.in. stworzono nową kategorię, czyli obiekty wybudowane, odrestaurowane, zmodernizowane z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W ramach zebrania Kapituły odbyło się również VII Seminarium „Architektura bez barier – dostosowanie przestrzeni urbanistycznej dla seniorów”, na którym zaprezentowane zostały aktualne zmiany w architekturze, projektowaniu i budowie przeznaczonej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki takim wydarzeniom nawiązują się nowe kontakty oraz rozwija się owocna współpraca międzynarodowa.