Możliwość złożenia wniosków wizowych w trybie korespondencyjnym

Możliwość złożenia wniosków wizowych w trybie korespondencyjnym

Od 21 maja Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych w Ukrainie uruchomiły możliwość złożenia wniosków wizowych w trybie korespondencyjnym.

Możliwość dotyczy osób, które dokonali przedpłaty za usługę PPWW przed 12 marca włącznie, na podstawie której otrzymali  datę rejestracji do PPWW i którą potwierdzili, ale z powodu ograniczeń epidemiologicznych w kraju data ta została anulowana, lub tych osób, które dokonali przedpłaty za usługę PPWW po 13 marca i nie otrzymali daty rejestracji do PPWW, ale mają kompletny pakiet z aktualnymi dokumentami  i chcą skorzystać z proponowanej usługi. W takiej sytuacji nie ma obowiązku czekać na telefon z Call Centrum PPWW. Prośba o przesłanie do PPWW zeskanowanych kolorowych kopii lub zdjęć PEŁNEGO PAKIETU wszystkich dokumentów na adres e-mail zgodnie z miejscem rejestracji:

  • postalvisakyiv@vfshelpline.com – obwody: kijowski, czerkaski, czernihowski, kirowogradski.
  • postalvisalviv@vfshelpline.com – obwody: lwowski, iwano-frankowski, zakarpacki.
  • postalvisalutsk@vfshelpline.com – obwody: wołyński, równieński, tarnopolski.
  • postalvisavinnytsya@vfshelpline.com – obwody: winnicki, chmielnicki, żytomierski i czerniowiecki.
  • postalvisakharkiv@vfshelpline.com – obwody: charkowski, dniepropietrowski, doniecki, ługański, sumski, połtawski, zaporoski.
  • postalvisaodesa@vfshelpline.com – obwody: odeski, mikołajowski, chersoński, Krym.

 

Lista kontrolna wymaganych dokumentów znajduje się poniżej (należy wybrać listę zgodnie z celem podróży):

  • w celu wykonywania pracy w Polsce – TUTAJ
  • w celu podjęcia nauki w Polsce – TUTAJ
  • w celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Polsce – TUTAJ
  • korzystając z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka – TUTAJ

Procedura w skrócie TUTAJ.

Więcej informacji oraz szczegółowe wymagania dotyczące zeskanowanych kopii i zdjęć dokumentów na stronie VFS.Global.