Najlepsze życzenia z okazji Święta Konstytucji Ukrainy składa zespół Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej!

Najlepsze życzenia z okazji Święta Konstytucji Ukrainy składa zespół Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej!