Nowa matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT

1 lipca 2020 r. zacznie obowiązywać tzw. nowa matryca stawek VAT, czyli wykaz towarów i usług objętych obniżonymi stawkami 8% i 5%. Ta zmiana pozwoli znaczącą uprościć rozliczenia.

Klasyfikacja towarów będzie dokonywana na podstawie Nomenklatury Scalonej, zamiast obecnie stosowanej Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług z 2008 r. Ta zmiana pozwoli na uproszczenie rozliczeń, ponieważ jednakową stawką zostaną objęte całe działy produktów. Na przykład wszystkie produkty mieszczące się w grupie pieczywo oraz wyroby ciastkarskie będą opodatkowane stawką 5%, zamiast obecnie stosowanych stawek, które są uzależnione od daty przydatności produktu do spożycia tj. 5%, 8% i 23%.

Ważne! Klasyfikacja usług będzie dalej dokonywana w oparciu o Polską Klasyfikację towarów i usług, ale właściwa dla klasyfikowania usług będzie PKWiU z 2015 r. a nie ta z 2008 r. Dodatkowo zmiana klasyfikacji i załączników 3 i 10 do ustawy o VAT może oznaczać zmianę stosowanej obecnie stawki VAT, dlatego warto też sprawdzić nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy o VAT.

Źródło: biznes.gov.pl