Nowe władze PUIG

Nowe władze PUIG

W dniu 21 maja br. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie firm członkowskich Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w celu wyłonienia władz nowej kadencji – Prezesów, Przewodniczących i Członków Rady i Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Zebranie było również okazją do podsumowania działalności organizacji na przestrzeni ostatnich 4 lat, wyznaczenia nowych kierunków aktywności, a także do spotkania i wymiany poglądów miedzy firmami członkowskimi Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o nowym składzie władz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Prezesi PUIG: Jacek Piechota z polskiej strony i Oleksandr Shlapak z ukraińskiej strony.

Rada PUIG z polskiej strony: dr hab. Jan Bestry – Przewodniczący Rady PUIG, Andrzej Grabowski – Wiceprzewodniczący Rady PUIG, Jacek Piechota, Paweł Kułaga, Weronika Marczuk, Artur Nizioł, Paweł Prokop, Grzegorz Przybylski, Dariusz Szymcycha, Mariusz Tywoniuk.

Rada PUIG z ukraińskiej strony: Dmytro Aftanas – Przewodniczący Rady PUIG, Oleksandr Shlapak, Oleg Dubish, Sergiy Yevtushenko, Genadij Mykytka, Oleg Piatkowski, Oleksii Pasichnyk, Anna Nesterenko, Volodymyr Korud, Diana Barynova.

Zarząd PUIG z polskiej strony: Jacek Piechota – Prezes PUIG, Elżbieta Bodio – Wiceprezes PUIG, Andrzej Drozd – Wiceprezes PUIG, Krzysztof Kalita – Wiceprezes PUIG.

Zarząd PUIG z ukraińskiej strony: Oleksandr Shlapak – Prezes PUIG, Oleg Dubish – I Wiceprezes PUIG, Sergiy Yevtushenko – Wiceprezes PUIG, Oleg Piatkowski – Wiceprezes PUIG.

W przeciągu ostatnich 4 lat Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza realizowała bogaty program działań, obejmujący profesjonalną promocję i wspomaganie działalności biznesowej firm członkowskich, reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i polskich w Ukrainie, współpracę z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi oraz społecznymi, kształtowanie pozytywnego wizerunku Ukrainy w Polsce i Polski w Ukrainie.

Na przestrzeni wielu lat organizujemy ważne wydarzenia gospodarcze takie jak konferencje, szkolenia, warsztaty, sympozja itp. Aktywnie współpracujemy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz wieloma bilateralnymi izbami gospodarczymi. Z inicjatywy PUIG działają 2 centra biznesowe w Warszawie i Kijowie – Polish Business Center i Ukrainian Business Center.