Nowy program pomocy MFW dla Ukrainy

Nowy program pomocy MFW dla Ukrainy

Przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Ukrainy osiągnęli porozumienie dotyczące nowego 18-miesięcznego programu pomocy stand-by o wartości 5 miliardów USD.

Program ma zapewnić odpowiedni bilans płatniczy i wesprzeć budżet państwa w celu ograniczenia negatywnych skutków epidemii koronawirusa. Jednocześnie ma to sprzyjać konsolidacji dotychczasowych osiągnięć oraz dalszego przeprowadzenia ważnych reform strukturalnych. Wsparcie finansowe zapewni to, że Ukraina będzie dobrze przygotowana do powrotu do wzrostu gospodarczego i wznowienia szerszych reform po zakończeniu kryzysu. Oczekuje się również, że porozumienie stanie się  katalizatorem dla dodatkowego dwustronnego i wielostronnego wsparcia finansowego dla Ukrainy.

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy