Nowy Przedstawiciel PUIG w Tarnopolu

Nowy Przedstawiciel PUIG w Tarnopolu

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o otwarciu przedstawicielstwa PUIG w Tarnopolu, które odbyło się z udziałem m.in. Prezesa PUIG Jacka Piechoty, władz miasta i regionu, rektorów i przedstawicieli uniwersytetów w Tarnopolu.

Przedstawicielem PUIG w mieście Tarnopol jest Paweł Wuttke, Dyrektor Generalny Future Processing Ukraine.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza posiada rozbudowaną strukturę zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, dysponuje własnymi biurami w Warszawie i w Kijowie. Przedstawicielstwa Izby można także znaleźć w takich miastach jak Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Tarnów, Wrocław oraz Charków, Dnipro, Iwano-Frankowsk, Lwów, Łuck, Odessa, Połtawa, Sumy, Tetijów i Winnica.