Nowy społeczno-gospodarczy projekt współpracy w dziedzinie medycznej

Nowy społeczno-gospodarczy projekt współpracy w dziedzinie medycznej

Dziś w siedzibie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą a wiodącą jednostką kobiecej onkologii, stworzonej na bazie Centrum Attis.

Program „Profilaktyka chorób nowotworowych – pakiety badań i konsultacji lekarskich dla kobiet i mężczyzn” realizowany dla populacji kobiet, mający na celu utrzymanie zdrowia i wczesne wykrywanie zagrożeń zdrowotnych, zwłaszcza w obszarze chorób nowotworowych.