Nowe stawki mandatów zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów i wynoszą:

za przekroczenie prędkości

  • do 30 km/h – mandat do 400 zł;
  • o 31-40 km/h – co najmniej 800 zł;
  • o 41-50 km/h – 1000 zł;
  • o 51-60 km/h – 1500 zł;
  • o 61-70 km/h – 2000 zł;
  • o 71 km/h i więcej – 2500 zł.

Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy.

Według nowego taryfikatora mandat za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem wyniesie 500 zł. Od 300 do 500 zł wyniesie mandat za niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m.

NOWY TARYFIKATOR MANDATÓW