Nowy Wiceprezes Zarządu PUIG

Nowy Wiceprezes Zarządu PUIG

W związku z objęciem stanowiska Wiceprezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej przez Pana Dariusza Szymczychę, pragniemy złożyć najserdeczniejsze gratulacje i najlepsze życzenia w pełnieniu tej zaszczytnej misji.

Już od dłuższego czasu, Pan Dariusz Szymczycha wspierał działalność PUIG w roli doradcy, lidera izbowych projektów, a ostatnio Redaktora Naczelnego polsko-ukraińskiego portalu gospodarczego eDialog. Objęcie nowego stanowiska z pewnością przyczyni się do nowych osiągnięć i sukcesów zespołu PUIG. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulację dla Pana Wiceprezesa!