Nowy wymiar współpracy regionalnej

Nowy wymiar współpracy regionalnej

Ukraina wraz z Polską i Litwą utworzyli „Trójkąt Lubelski” jako nowy format współpracy trójstronnej.

Ogłoszenie nowej inicjatywy odbyło się w ramach spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy w Lublinie. Zainaugurowana platforma współpracy przewiduje regularne spotkania ministrów spraw zagranicznych, urzędników MSZ oraz przedstawicieli innych instytucji państw-członków. Podczas spotkania strony przyjęły także wspólną deklarację, w której ministrowie podkreślili korzyści płynące z rozwoju więzi politycznych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych pomiędzy naszymi krajami.

Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych RP, zaznaczył, iż „dzięki wdrożeniu odpowiednich mechanizmów współpracy będziemy w stanie realizować nasze cele, jakim jest trwałe zaangażowanie w rozwój Partnerstwa Wschodniego, skuteczna walka z pandemią koronawirusa, mocne poparcie dla europejskich i euroatlantyckich aspiracji Ukrainy, a także związków i współpracy tego państwa z Inicjatywą Trójmorza”.

Dmytro Kułeba, Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy, również dodał, że „nie będzie się ograniczać tylko do kwestii obronności, będziemy mówić o gospodarce, handlu, inwestycjach, turystyce, o tym wszystkim, co będzie jeszcze bardziej łączyć nasze narody”.

Ponadto, w ramach dwudniowej wizyty do Polski szef ukraińskiego MSZ odwiedził również Warszawę. Tematem przewodnim spotkania w stolicy były dwustronne polsko-ukraińskiej relacje, przeciwdziałanie aktualnym zagrożeniom wynikającym z polityki Rosji w Europie oraz skutkom pandemii Covid-19. Podczas rozmów zostały omówione m.in. kwestie współpracy w sferze gospodarczej i energetycznej. Strony zadeklarowały rozwój dalszej kooperacji w ramach trójstronnego porozumienia między Ukrainą, Polską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie dywersyfikacji źródeł energii. Poza tym został też poruszony wątek możliwości i warunków wjazdu obywateli Ukrainy na teren Polski w dobie epidemii koronawirusa.

Z okazji tej wizyty zorganizowano uroczyste przyjęcie, jednym z gości honorowych którego był Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Wykorzystując możliwość wymiany zdań i poglądów, Prezes Piechota po raz kolejny przybliżył uczestnikom spotkania kluczowe wyzwania dla dwustronnych relacji gospodarczych oraz oczekiwania i trudności przedsiębiorców po obu stronach granicy.