Odpowiedź MSWiA na Pismo Prezydenta Związku Pracodawców „Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej”

Odpowiedź MSWiA na Pismo Prezydenta Związku Pracodawców „Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej”

Zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Pismo Prezydenta Związku Pracodawców „Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej” Pana dr. Andrzeja Malinowskiego, który wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego z wnioskiem o ułatwienie obywatelom Ukrainy przekraczania granicy RP, a zarazem granicy strefy Schengen. Powyższe Pismo dr. Andrzeja Malinowskiego zostało skierowane w ślad za Apelem PUIG w powyższej sprawie.

Poinformowano m.in., że Minister SWiA dokonał zmian w  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, z późn. zm.)  m.in. poszerzając katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o obywateli Ukrainy.

Przedmiotowa nowelizacja umożliwia wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Ukrainy niezależnie od celu przyjazdu. Rozporządzenie weszło w  życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. w dniu 9 września 2021 r.

Tekst Odpowiedzi TUTAJ.