Odpowiedź Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na Apel PUIG do Premiera RP

Odpowiedź Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na Apel PUIG do Premiera RP

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w dniu 20.07.2020 r. wystosowała do Premiera RP Apel w sprawie umożliwienia ukraińskim przedsiębiorcom będącymi właścicielami firm w Polsce lub członkom zarządu tych firm wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej bez obowiązku odbywania kwarantanny. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza z satysfakcją informuje, że w odpowiedzi na przekazany do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Apel PUIG skierowany do Prezesa Rady Ministrów w przedmiotowej sprawie, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, pismem z 30 lipca 2020 r. wystąpił do Ministra Zdrowia o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do zniesienia obowiązku odbywania 14-dniowej przez osoby przekraczające granicę RP jako granicę zewnętrzną UE (zgodnie z kodeksem Schengen) w celu udania się do swego miejsca zamieszkana lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PUIG wyraża zadowolenie z podjętych działań i ma nadzieję, na ich pozytywne rozpatrzenie.

Treść odpowiedzi w załączniku – WPL.514.2020.DL