Oferta PUIG

Wspierając rozwój przedsiębiorstw należących do Izby, PUIG świadczy usługi między innymi z zakresu pozyskiwania nowych Klientów, sporządzania list potencjalnych partnerów, wyszukiwania potencjalnych dostawców, dystrybutorów lub podwykonawców.

Polish Business Center

Spółka celowa reprezentująca polskich przedsiębiorców w Ukrainie.

Ukrainian Business Center

Głównym zadaniem UBC jest profesjonalna pomoc ukraińskim firmom, które pragną wejść na rynek UE.

Wejście na rynek

Wspieramy polskie/ukraińskie firmy przy zakładaniu przedsiębiorstwa w Polsce/Ukrainie.

UKRCentrum

Stworzone w Krakowie Integracyjne Centrum dla Ukraińców.

Usługi promocyjne

Wykorzystaj nasze kanały promocyjne tj. strona www, newsleter czy Social Media.

Usługi tłumaczenia

Specjalizujemy się w tłumaczeniach zarówno zwykłych jak i przysięgłych.
Dołącz do firm członkowskich Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Wypełnij formularz i korzystaj z nowych możliwości.