Polish Business Center

Polish Business Center jest to spółka celowa reprezentująca polskich przedsiębiorców w Ukrainie.
Centrum zostało założone jesienią 2015 r.

Co zyskujesz współpracując z Polish Business Center?

Polish Business Center reprezentuje interesy polskich firm na terenie Ukrainy, zapewnia  im kompleksową obsługę, pełniąc rolę ich przedstawicielstwa w Kijowie. Pozwala ono na zaistnienie na ukraińskim rynku, wstępną ocenę możliwości i perspektyw prowadzenia działalności w tym kraju bez potrzeby zakładania spółki, zatrudniania ukraińskiego kierownictwa, wynajmu biura i mnożenia kosztów administracyjnych.

W ramach Polish Bussines Center oferujemy:

Powierzchnie biurowe

Najem powierzchni biurowej, pod adresem Polish Business Center, ul. Khorywa 4 lok. 10, 04071 Kijów, co obejmuje:

  • udostępnienie biurka/pokoju,
  • informacyjną tablicę z nazwą firmy,
  • dostarczenie Internetu,
  • usługi sekretariatu,
  • korzystanie z sali konferencyjnej do rozmów handlowych,

Business development

Pomoc w pozyskaniu klientów na rynku ukraińskim, w pozyskaniu partnerów biznesowych, rozwijanie i utrzymywanie współpracy z przedsiębiorcami, działającymi na rynku ukraińskim.

Networking

Tworzenie bazy i sieci powiązań, ciągłe informowanie o aktualnych wydarzeniach branżowych.

Reprezentowanie interesów

Bieżące reprezentowanie interesów polskich firm; promocję ich usług/produktów, oferowanych na rynku ukraińskim

Monitoring rynku

Stały monitoring rynku ukraińskiego oraz prowadzenie badań pod kątem zapotrzebowania na produkty i usługi oferowane przez polskie firmy na rynku ukraińskim.

Inne usługi

Polskim firmom proponujemy obsługę księgową, tłumaczeniową, notarialną i prawną przez Partnerów zweryfikowanych i autoryzowanych przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą.

Nasi Partnerzy

  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu;
  • Konsulaty Generalne RP na Ukrainie;
  • Polskie instytucje na Ukrainie: Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie; Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w Kijowie;
  • Organizacje społeczne i gospodarcze na terenie Ukrainy.

Osoba do kontaktu

Viktoriia Yalovienko

Viktoriia Yalovienko

Przedstawicielstwo w Kijowie

E-mail

Dołącz do firm członkowskich Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Wypełnij formularz i korzystaj z nowych możliwości.