Wejście na rynek

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza aktywnie działa na rzecz polskich/ukraińskich przedsiębiorców na rynku polskim/ukraińskim. Wspieramy polskie/ukraińskie firmy przy zakładaniu przedsiębiorstwa w Polsce/Ukrainie.

Jakie korzyści płyną ze współpracy z Izbą 

Współpracując z polskimi/ukraińskimi notariuszami, sądami oferujemy następujące usługi:

 • wyjaśnianie specyfiki polskiego/ukraińskiego prawa gospodarczego i pomoc w jego interpretacji,
 • konsultacje dotyczące właściwej formy dokumentacji dla urzędów i sądów,
 • wysokiej jakości tłumaczenia dokumentów,

Zapewniamy przy tym płynną komunikację w języku polskim/ukraińskim, aby sprawnie realizować kolejne etapy projektów.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza stale współpracuje z szeregiem polskich/ukraińskich organizacji wsparcia biznesu co pozwala udzielać rzetelnej i aktualnej informacji odnośnie planowanych inwestycji i przedsięwzięć na terenie Ukrainy i Polski, kwestii finansowania, pozyskiwania dotacji, wyboru lokalizacji etc.

We współpracy z organizacjami wsparcia biznesu świadczymy usługi z zakresu:

 • wyszukiwania potencjalnych dostawców/podwykonawców/dystrybutorów,
 • sporządzanie list potencjalnych partnerów,
 • pozyskiwania nowych klientów.

Powyższa oferta jest jedynie zarysem usług jakie świadczymy, staramy się bowiem na bieżąco reagować na problemy zgłaszane przez firmy wchodzące na sąsiedni rynek.

Co możemy zaoferować w ramach usługi wejścia na rynek?

Organizacja misji gospodarczych

Wyjazdowe misje gospodarcze

Głównym celem misji gospodarczych jest nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z firmami z Ukrainy/ Polski. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest partnerem ukraińskich/polskich podmiotów rządowych, samorządów oraz szeregu organizacji sektora NGO – gwarantuje to profesjonalną organizację na miejscu oraz zwiększony prestiż odbywanych spotkań. Proponujemy Państwu dwa rodzaje misji:

Indywidualna misja gospodarcza

Ilość osób, program, termin i miejsce wyjazdu ustalane są indywidualnie z firmą – uczestnikiem. Pozwala to zmaksymalizować efektywność wyjazdu, dopasowując każdy szczegół do jej oczekiwań.

Zbiorowa misja gospodarcza

Jest to wyjazd wielu firm z jednej branży lub kilku firm z różnych branż. Ilość osób, program, termin i miejsce wyjazdu są deklarowane uprzednio przez potencjalnych uczestników, a następnie w drodze uzgodnień opracowywany jest plan wyjazdu. Duża ilość uczestników w znaczący sposób podnosi rangę misji, co pozytywnie pływa na ilość potencjalnych partnerów, pojawiających się na spotkaniach na miejscu. Pozwala to również zredukować koszty wyjazdu.

Zamów informację o misjach gospodarczych

Targi i wystawy

Udział w specjalistycznych targach i wystawach jest niezbędny, aby na bieżąco orientować się w aktualnych trendach w branży, oraz nawiązywać nowe perspektywiczne kontakty handlowe.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, będąc partnerem największych centrów konferencyjno – wystawienniczych na Ukrainie posiada szerokie możliwości w zakresie organizacji wyjazdu dla pojedynczych firm lub grup firm zainteresowanych udziałem w imprezie targowej, odbywającej się na Ukrainie.

Posiadamy także możliwości połączenia wyjazdu na targi z indywidualną, bądź zbiorową misją gospodarczą – spotkanie z przedstawicielami biznesu i władz z określonego regionu.

W ramach organizacji targów i wystaw oferujemy:

 • aktualny kalendarz targów i wystaw
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej imprezy targowej
 • organizację uczestnictwa – indywidualnego lub grupowego
 • pomoc techniczną i promocyjną na miejscu
 • przygotowanie spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi
 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania z dostępnych źródeł

Zamów informację o targach i wystawach

Potwierdzanie cenników

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oferuje usługę Potwierdzania Cenników. Usługa ta polega na potwierdzeniu rzeczywistej wartości towaru celem unikania przez polskich eksporterów zawyżanych opłat celnych naliczanych od tzw. wartości celnej przez służbę celną Ukrainy.

Analizy i informacje rynkowe

Opracowywane przez Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą analizy gospodarcze mają na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej do wejścia na rynek ukraiński/polski, lub rozszerzenia swojej działalności na nim.

Elementy opracowania są uzależnione od potrzeb klienta, mogą to bowiem być m. in.: informacje branżowe, produktowe, analiza konkurencji, cen produktów, przedstawienie możliwych kanałów dystrybucji, uwarunkowania prawne działalności w poszczególnych branżach.

Zamów analizę rynkową

Wsparcie prawno-administracyjne

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, wykorzystując bogate doświadczenie wynikające z reprezentowania interesów polskich/ukraińskich przedsiębiorców w kontaktach biznesowych oferuje usługę polegającą na wsparciu w problematycznych kwestiach z obszaru prawa i administracji. Oferujemy między innymi wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej w Polsce jak i na Ukrainie. Wsparcie w kontaktach z administracja państwową Polski i Ukrainy. Pomoc w rozstrzyganiu spraw spornych. Wskazywanie sprawdzonych i kompetentnych Partnerów do reprezentacji prawnej i administracyjnej na terenie Polski i Ukrainy.

Zamów informację o wsparciu prawno-administracyjnym

Dołącz do firm członkowskich Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Wypełnij formularz i korzystaj z nowych możliwości.