Oferta kalendarzu PUIG

Oferta kalendarzu PUIG

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza ma przyjemność wystąpić z propozycją nieodpłatnego wykorzystania elektronicznego kalendarza na stronie izbowej (www.pol-ukr.com) oraz na portalu gospodarczym eDIALOG (https://edialog.media/) do promocji organizowanych przez Państwo wydarzeń dotyczących relacji polsko-ukraińskich.

Strona PUIG oraz portal eDIALOG są odwiedzane przez szeroką rzeszę odbiorców zainteresowanych problematyką gospodarczą m.in. w zakresie dwustronnych relacji między Polską a jej wschodnim sąsiadem. Zamieszczane na stronie informacje są szeroką dystrybuowane i cieszą się niezmiennym zainteresowaniem.

Dzięki proponowanej współpracy, zapowiedzi organizowanych przez państwa wydarzeń docierałyby do korzystających z naszych stron, co zapewne przyczyniłoby się do ich dalszej promocji. Zachęcamy do korzystania z proponowanego instrumentu medialnego.

Ponadto dzięki wykorzystaniu kalendarza, będziecie Państwo mogli sprawdzić, czy w danym terminie mają miejsce inne wydarzenia o podobnej tematyce, tak by uniknąć koncentracji eventów w jednym okresie.

Zapraszamy do przesyłania informacji o organizowanych przez Państwa wydarzeniach. Osobą upoważnioną do kontaktu w tej kwestii jest Pan Valentyn Honcharenko, adres email: valentyn.honcharenko@pol-ukr.com.

Zachęcamy do współpracy!