23-25 MAJA 2022

8-9 CZERWCA 2022

Zobacz nasze wydarzenia i przyłącz się!

Zobacz wszystkie Wydarzenia

Fundusz Pomocy Ukrainie

POMOC HUMANITARNA

Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej tworzymy Fundusz Pomocy Ukrainie.

Zwracamy się z apelem do przedsiębiorców i wszystkich, którzy solidaryzują się z bohaterskim narodem Ukrainy o dokonywanie wpłat na cele humanitarne:

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas:

PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005

USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006

do wpłat walutowych:

KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK

Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

Nasza inicjatywa uzyskała wsparcie organizacji należących do Rady Przedsiębiorczości.

„Bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski, a bez niepodległej Polski nie ma niepodległej Ukrainy” – pisał Jacek Kuroń.

W jego słowach odbijało się echo wypowiedzi Józefa Piłsudskiego i Jerzego Giedroycia. Dziś te słowa, wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę są ostrzeżeniem także dla nas, Polaków.

Bądźmy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami!

Łączy nas Ukraina!

Nasza inicjatywa uzyskała wsparcie organizacji należących do Rady Przedsiębiorczości.

Powołano Komitet Sterujący Funduszem Pomocy Ukrainie w składzie:

-Dariusz Szymczycha, Wiceprezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej– Przewodniczący Komitetu,
-Bielski Marek, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej – Członek Komitetu,
-Wiktoria Yalovenko, Dyrektor Przedstawicielstwa Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Ukrainie / Kijów – członek Komitetu.

Wiodącym celem Funduszu jest finansowe wspieranie humanitarnej działalności społecznie użytecznej ukierunkowanej na:

-pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w Polsce i w Ukrainie,
-działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i przedsiębiorcami polskimi i ukraińskimi,
-pomoc diasporze ukraińskiej w Polsce i polskiej w Ukrainie.

W szczególności cele Funduszu powinny być osiągane w drodze wykonywania finansowania zadań z zakresu:

-dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
-rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
-organizowania i świadczenia pomocy materialnej dla osób, rodzin i środowisk społecznych i zawodowych w Ukrainie,
-pomocy w organizowaniu powrotów dobrowolnych migrantów z terenów Polski i Ukrainy,
-działalności oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów i działalności kulturalnej,
-organizowania pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i Ukrainy.

W celu realizacji zadań Fundusz będzie finansował w szczególności następujące formy działań:

-niesienie pomocy podstawowej tj. żywnościowej, medycznej, rehabilitacyjnej, bytowej mieszkaniowej i odzieżowej,
-organizowanie transportów pomocy humanitarnej,
-świadczenie pomocy materialnej – rzeczowej i finansowej w realizacji zadań z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
-udzielanie indywidualnej pomocy materialnej osobom potrzebującym w Ukrainie i migrantom z Ukrainy,
-inicjowanie i organizowanie spotkań obywateli Polski i Ukrainy promujących stałe procesy zbliżania społeczeństw tworzących oba państwa,
-wspieranie działalności fundacji, stowarzyszeń, organizacji gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Ukrainy służących odbudowie Ukrainy

  FRACHT 2022 już 8-9 czerwca

  FRACHT 2022 już 8-9 czerwca

  X jubileuszowa edycja Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2022 organizowana jest w szczególnych ...
  Wesołych Świąt Wielkanocnych!

  Wesołych Świąt Wielkanocnych!

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych z nadzieją na pokój i pomyślność zespół Polsko-Ukraińskiej Izby ...
  Kolejne spotkanie z cyklu „Zacznij biznes z Żabką”

  Kolejne spotkanie z cyklu „Zacznij biznes z Żabką”

  Pochodzisz z Ukrainy, mieszkasz w Polsce i chcesz założyć własna działalność? Mamy dla Ciebie propozycję. ...
  Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie

  Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie

  Zainaugurowało działalność Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie. „Stajemy przed najważniejszą próbą naszego ...
  Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy

  Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy

  W dniu 5 kwietnia 2022 r. odbyła się prezentacja komunikatu pt. „Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych ...
  Specustawa 2022. Czy specustawa spełnia oczekiwania biznesu?

  Specustawa 2022. Czy specustawa spełnia oczekiwania biznesu?

  Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z Pracodawcami RP zorganizowali webinar poświęcony założeniom, rezultatom i ...
  POLSKI ŁAD – konsultacje do 2 kwietnia!

  POLSKI ŁAD – konsultacje do 2 kwietnia!

  Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt określany przez rząd jako Niskie Podatki. Jest to ...
  Ambulans w Charkowie

  Ambulans w Charkowie

  Ambulans i środki medyczne to dar przedsiębiorców zrzeszonych w Polsko- Szwajcarskiej Izbie Gospodarczej dla ...
  SPECUSTAWA 2022

  SPECUSTAWA 2022

  Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na webinarium „SPECUSTAWA 2022 – ZAŁOŻENIA, REZULTATY I PRAKTYCZNE ...
  Wojna w Ukrainie siłą wyższą

  Wojna w Ukrainie siłą wyższą

  Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza informuje, iż działania wojenne w Ukrainie są okolicznością stanowiącą "Siłę ...
  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – najważniejsze zmiany

  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – najważniejsze zmiany

  W sobotę 12 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ...
  Łatwiejszy zakup, wywóz i tranzyt sprzętu ochronnego do Ukrainy

  Łatwiejszy zakup, wywóz i tranzyt sprzętu ochronnego do Ukrainy

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje o zmianie zasad nabywania sprzętu ochronnego na terytorium RP, wywozu ...

  Sztab kryzysowy Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

  POMOC UKRAINIE – SPRAWDŹ BIEŻĄCE INFORMACJE

  współpraca z instytucjami rządowymi, Ambasadą UA, organizacjami biznesu i przedsiębiorcami
  Kampania Partnerstwo i Zatrudnienie – zatrudnienie Ukraińców w Polsce, współpraca z województwami

  Roman Dryps
  dryps@dryps.org

  pomoc przedsiębiorcom ukraińskim
  komunikacja wewnętrzna ewidencja ofert pomocy i zapotrzebowania, hub Lwów, Iwano-Frankiwsk

  Agnieszka Jadczyszyn
  jadczyszyn@isir.eu

  komunikacja zewnętrzna i Public Relations
  doradztwo w zakresie obrotu specjalnego
  transport

  Włodzimierz Leszczyński
  wlodzimierz.leszczynski@pol-ukr.com

  współpraca z przedsiębiorcami polskimi
  koordynacja działań we Lwowie
  edukacja i pomoc dzieciom ukraińskim
  Prezes Izby – szef sztabu
  koordynacja pomocy prawnej
  organizacja zbiórek, przewóz do Ukrainy
  koordynacja działań w Kijowie
  Fundusz Pomocy Ukrainie, współpraca z KIG, Radą Przedsiębiorczości
  koordynacja pracy sztabu, pomoc humanitarna
  koordynacja pomocy na granicy

  Marek Ziółkowski
  marek.ziolkowski@pol-ukr.com

  koordynacja wspópracy z organizacjami międzynarodowymi
  Jacek Piechota

  Jacek Piechota

  Prezes (strona polska)

  Oleksandr Shlapak

  Oleksandr Shlapak

  Prezes (strona ukraińska)

  Szanowni Państwo,

  Gospodarcze partnerstwo Polski i Ukrainy, to wciąż nie do końca wykorzystany potencjał rozwoju naszych krajów. Wspieranie współpracy pomiędzy polskimi a ukraińskimi przedsiębiorcami jest celem działania Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

  Zdajemy sobie sprawę, z tego że inwestorzy z Ukrainy, którzy chcą realizować swoje inwestycje na rynku polskim natrafiają często na bariery, których nie są w stanie samodzielnie pokonać. Wzajemnie polscy przedsiębiorcy napotykają na wiele problemów na terenie Ukrainy. Wspieramy działania przedsiębiorców poprzez Polish Business Center w Kijowie i Ukrainian Business Center w Warszawie. Bariery formalne i administracyjne monitoruje na bieżąco Polsko – Ukraińskie Centrum Analiz Rynkowych. Uczestniczymy w pracach Komisji Międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej. Jesteśmy inicjatorami projektu  „Polsko – Ukraińska Akademia Miast” – jako platformy współpracy samorządów. Zainicjowaliśmy społeczną kampanię „Partnerstwo i zatrudnienie” na rzecz przeciwdziałania patologiom na naszych rynkach pracy.

  Zbudowaliśmy kompetentny zespół. Nasze działania wspiera szerokie grono zaangażowanych w prace izby przedsiębiorców, działających w kilkunastu branżowych komitetach i już w 21 przedstawicielstwach regionalnych na terenie Polski i Ukrainy.

  Zapraszam do współpracy!

  Jacek Piechota

  Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

  Kim jesteśmy?

  Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) to jedna z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce. Już od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych oraz kulturalnych.

  Jak pomagamy?

  Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza to aktywna promocja tego co najlepsze w polskiej oraz ukraińskiej gospodarce i kulturze. Zespół Izby zawsze dba, aby jakość wsparcia świadczonego przez PUIG była na najwyższym poziomie.

  Nasze usługi

  agsdix-smc-website-2

  Polish Business Center

  Polish Business Center reprezentuje interesy polskich firm na terenie Ukrainy, zapewnia im kompleksową obsługę, pełniąc rolę ich przedstawicielstwa w Kijowie.

  agsdix-smc-website-1

  Ukranian Business Center

  Ukranian Business Center – jednostka organizacyjna Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, pomagająca Ukraińskim firmom wejść na rynek UE.

  agsdix-smc-share-1

  UKRCentrum

  Celem utworzenia Centrum dla Ukraińców w Krakowie jest łączenie ukraińskiej społeczności w Polsce i nadanie najbardziej skutecznej pomocy w różnych obszarach.

  agsdix-smc-mobile-3

  eDIALOG

  Bezpłatny magazyn wydawany w formie elektronicznej, w języku polskim i ukraińskim, opisujący najistotniejsze dla naszych odbiorców informacje z zakresu gospodarki, prawa, relacji społecznych, kultury oraz promocji turystyki.

  agsdix-smc-cache-2

  Oferty firm polskich

  Portal służący do publikacji ofert Polskich przedsiębiorstw w zakresie rynku pracy lub partnerstwa biznesowego

  agsdix-smc-cache-1

  Oferty firm ukraińskich

  Portal służący do publikacji ofert Ukraińskich przedsiębiorstw w zakresie rynku pracy lub partnerstwa biznesowego

  agsdix-smc-browser-3

  Akademia Miast

  Centrum kompetencji, wzbogacającego partnerstwo władz lokalnych z Polski i Ukrainy o wymianę praktycznych doświadczeń i szkolenie pracowników samorządowych.

  agsdix-smc-online-purchase-3

  CallPage

  Spółka CallPage oferuje system, który analizuje zachowanie użytkowników na stronie internetowej i pozwala na zwiększanie ilości telefonów od potencjalnych klientów.

  Dołącz do firm członkowskich Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Wypełnij formularz i korzystaj z nowych możliwości.