PARP – program szkoIeniowo-doradczy Akademia Menadżera lnnowacji (AMl)

PARP – program szkoIeniowo-doradczy Akademia Menadżera lnnowacji (AMl)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje jedyny W swoim rodzaju autorski program szkoIeniowo-doradczy Akademia Menadżera lnnowacji (AMl). lnnowacje to siła napędowa nowoczesnej gospodarki i katalizator rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Tylko te firmy, które sukcesywnie wprowadzają na rynek nowe produkty i usługi osiągają sukcesy biznesowe i mogą skutecznie konkurować na wymagającym rynku. AMl to program dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami.

Zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w lV edycji projektu. Jego celem jest wyposażenie właścicieli firm i menadżerów w kompetencje umożliwiające sprawne wdrażanie innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach. AMl składa się z części szkoleniowej oraz równolegle realizowanej w przedsiębiorstwie części doradczej. Wykładowcami i doradcami AMl są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania izarządzania innowacjami. Efektem programu są realizowane konkretne projekty wdrożeniowe,  zwiększające konkurencyjność firm wszystkich branz i umożliwiające ich dalszy rozwój. Realizacja szkoleń i doradztwa AMl pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadzerów innowacji nowej generacji.

Program skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców bez względu na branżę i rodzaj prowadzonej działalności Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 80% dla mikro, małych i średnich firm oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw. Nabór rozpoczął się 25 lipca i potrwa do 9 września br. Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszam na stronę: www.parp.gov.pl/ami oraz do kontaktu pod numerem tel. 801 332 Żo2 / 22 574 07 07 lub na adres mailowy: aminnowacii@ parp.gov.pl

MATERIAŁ INFORMACYJNY O AMI DO POBRANIA