Piechota o Komisji Międzyrządowej

Piechota o Komisji Międzyrządowej

Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej komentuje posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

Prezes Piechota zaznaczył, iż „nasza Izba, jako przedstawiciel środowiska przedsiębiorców polskich i ukraińskich, z satysfakcją odnotowuje VII posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Doceniamy leadership współprzewodniczących Komisji- wicepremierów Jarosława Gowina i Ołeksija Reznikowa– dzięki którym odbyło się ono po czterech latach przerwy”.

Izba oczekuje, że zgłoszone postulaty polskich firm dotyczące ochrony własności intelektualnej, zwrotu podatku VAT, licencji na usługi budowlane będą możliwie szybko rozwiązane. Takie działanie sprzyjać będzie poprawie klimatu inwestycyjnego w Ukrainie, a jest to jeden z priorytetów  naszych ukraińskich partnerów – podkreślił Jacek Piechota.

„W imieniu polskich i ukraińskich firm-członkowskich Izby deklaruję gotowość dalszego udziału w dialogu, prowadzonym prze Komisję” – podsumował Prezes Jacek Piechota. 

Więcej na edialog.media