PKB Ukrainy w drugim kwartale 2020 r.

PKB Ukrainy w drugim kwartale 2020 r.

O 11,4 proc. zmniejszył się PKB Ukrainy w drugim kwartale 2020 roku w porównaniu z drugim kwartałem 2019 roku – podała Państwowa Służba Statystyki Ukrainy. Nominalny PKB w drugim kwartale 2020 r. wyniósł 867,8 mld UAH, a na osobę – 20 744 UAH.

W sektorach ukraińskiej gospodarki największy spadek produktu krajowego brutto odnotowano w rolnictwie (minus 29,1 proc. w drugim kwartale 2020 r. w porównaniu z drugim kwartałem 2019 r.), przemyśle przetwórczym (minus 14,7 proc.), budownictwie (minus 6,2 proc.), transporcie (minus 26,9 proc.), handlu (minus 5,6 proc.).

Więcej na edialog.media