Połowa wydatków – na jedzenie

Połowa wydatków – na jedzenie

W pierwszym półroczu 2020 roku przeciętne miesięczne wydatki ukraińskich gospodarstw domowych osiągnęły 9 413 UAH, z czego 48 proc. stanowiły wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe – informuje Państwowa Służba Statystyki.

Według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy, przeciętny miesięczny dochód poniżej 3 tys. UAH na osobę uzyskało 11,8 proc. gospodarstw domowych, od 3 do 5 tys. UAH na osobę – 41,1 proc., od 5 do 7 tys. UAH – 26,5 proc., od 7 do 9 tys. UAH – 11,1 proc., od 9 do 11 tys. UAH – 5,1 proc., ponad 11 tys. UAH – 4,4 proc.

Więcej na edialog.media