POLSKA: bezpieczna przystań. Możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców

POLSKA: bezpieczna przystań. Możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców

Wszystkich Państwa, którzy potrzebują informacji na temat legalizacji pobytu, zatrudnienia i edukacji w Polsce serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji, która odbędzie się 22 maja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania) przy ulicy Świętokrzyskiej 21.

Hasło konferencji to: „POLSKA: bezpieczna przystań. Możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców”.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.

Razem ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim na konferencję zapraszają także współorganizatorzy:

  • Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód,
  • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa – WPAiZ – UJK
  • Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza
  • Studenckie Koło Naukowe „KONCEPT”.

22 maja uczestnicy konferencji będą mieli okazję bezpośrednio skonsultować się z pracownikami Wydziału ds. Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Znajdą też coś dla siebie cudzoziemcy poszukujący legalnej pracy w Polsce.
Dodatkowo będzie to także doskonała okazja do nawiązania kontaktów dla osób, które zainteresowane są wolontariatem i udziałem w międzynarodowych projektach społeczno – kulturalnych.

Rejestracja uczestników pod linkiem: https://forms.gle/eZuqpzQKkmZ7ijaB9

PROGRAM:

Miejsce:
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Aula 0/14 – budynek Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, ul. Świętokrzyska 21
(dojazd autobusem linii 13 – przystanek końcowy „Uniwersytecka”)

Data: 22 maja 2019 r. 

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – oficjalne rozpoczęcie konferencji
10:10 – 13:00 Prezentacje:

1. Zaproszenie do projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

2. Warunki wjazdu i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce

3. Uczestnictwo migrantów w życiu publicznym 

4. Uczestnictwo cudzoziemców w polskim rynku pracy – profil migranta zarobkowego

Przerwa – dyskusje i konsultacje indywidualne

5. Perspektywy i możliwości edukacji w Polsce dla cudzoziemców

6. Przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji

7. Prawo do zdrowia i system zabezpieczeń społecznych

8. Warto robić więcej – przykłady udanych polsko – ukraińskich projektów we współpracy Kielc i Winnicy

13:00 – 13:30

Przerwa – poczęstunek dla uczestników

13:30 – 14:00

Dyskusja i podsumowanie z udziałem zagranicznych studentów

W razie pytań prosimy o kontakt tel. +48796548507 lub e-mail: kontakt@siew.org.pl


Konferencja organizowana w ramach projektu 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”